Training - Industrie

Training - Industrie

INTRODUCTIE Training - Industrie   

Als fabrikant van industriële apparatuur weet u dat uw branche onder groeiende druk staat van zowel de overheid als de publieke opinie, als het gaat om het voldoen aan de constant veranderende eisen met betrekking tot kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu.

Het voldoen aan deze eisen is in vele gevallen een kwestie van bestaansrecht ('license to operate'). In aansluiting daarop zijn specifieke eisen van opdrachtgevers van belang die betrekking kunnen hebben op betrouwbaarheid, beschikbaarheid, bedieningsgemak en veiligheid.

Onze dienstverlening is erop ingericht om u te helpen bij het invullen van eisen van de overheid en opdrachtgevers, van ontwerp tot aan installatie en ingebruikname.

Trainingsmogelijkheden

Bent u op zoek naar een technische training? Wij bieden u de keuze uit drie opties:

  1. Vakbekwaam Persoon Stoominstallatie (VPS)
  2. NEN 3140 (alleen inhouse)
  3. Pressure Equipment Directive (PED, alleen inhouse)

Vakbekwaam Persoon Stoominstallatie (VPS)

Hoe vaak staat u stil bij de veiligheid, het energieverbruik en de bedrijfszekerheid van uw stoominstallatie? Of bij de vakbekwaamheid van uw medewerkers? Als uw medewerkers de VPS-training volgen, hoeft u zich daar geen zorgen meer om te maken. Na het behalen van het certificaat kan de operator zelfstandig een controleronde lopen en de installatie op verantwoorde wijze in en uit bedrijf nemen. Hij kan storingen herkennen, beoordelen en oplossen. Bij calamiteit weet de operator hoe te handelen. Tijdens de VPS-training leren wij hem alles over de samenhang in de installatie, evenals over de veiligheid en werking van alle installatiecomponenten in het ketelhuis. Daarnaast behandelen we de specifieke werking van cilindrische ketels.

NEN 3140 (alleen inhouse)

Bij elektrotechnische werkzaamheden liggen ongevallen op de loer. Daarom is het van groot belang dat werkzaamheden worden uitgevoerd door goed geïnstrueerd, deskundig personeel dat op de hoogte is van de mogelijke gevaren. Daarbij moeten ook de procedures in acht worden genomen waarin wordt voorgeschreven hoe de werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd, en welke hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen hierbij moeten worden gebruikt.

De NEN 3140 eist dat alle medewerkers die elektrische risico’s lopen, schriftelijk worden aangewezen. Dit geldt ook voor ingeleende of ingehuurde medewerkers die onder leiding van de organisatie werken (uitzendkrachten, stagiairs, etc.). Tijdens de training behandelen we de relatie tussen de wetgeving en de NEN 3140. Daarna gaan we door naar de taken en verantwoordelijkheden van medewerkers die elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren. Vervolgens komen de persoonlijke beschermingsmiddelen en het veilig werken aan bod, waarbij we specifiek aandacht besteden aan de risico’s van elektriciteit voor mensen.

Pressure Equipment Directive (PED, alleen inhouse)

De PED-richtlijn is afgestemd op het ontwerp, de fabricage en de overeenstemmingsbeoordeling van drukapparatuur, pijpleidingen en appendages met een maximaal toelaatbare druk boven 0,5 bar. Deze training heeft tot doel het bijbrengen van een goede, praktische kennis van de PED-richtlijn, die noodzakelijk is voor het toepassen van deze kennis in uw eigen bedrijf.

Stuur mij meer informatie of een vrijblijvende offerte

Neem contact op