Return to work assurance

News

Covid-19 Return to Work Assurance Update 

jun. 12 2020

Alle organisaties die na de corona-pandemie hun activiteiten geleidelijk aan weer willen opstarten, moeten rekening houden met een aantal belangrijke overwegingen. Voor organisaties die internationaal actief zijn is deze nieuwe gezondheids- en veiligheidscontext zo mogelijk nog complexer.

Werkgevers moeten bereid zijn een reeks protocollen te hanteren op het gebied van onder meer hygiëne, veiligheid, onderhoud en reguliere inspecties.

Omdat veel organisaties nu plannen maken voor een ‘start up’, kondigde Bureau Veritas eind april een nieuwe service aan waarmee we u bij alle noodzakelijke en praktische stappen kunnen ondersteunen.

RETURN TO WORK ASSURANCE

Op basis van onze expertise en jarenlange ervaring op het gebied van gezondheid, veiligheid en hygiëne in de werkomgeving – en naast onze specialistische dienstverlening binnen deze context – hebben we speciaal voor de COVID-19 problematiek een nieuwe toetsingsmethodiek ontwikkeld. Deze is opgebouwd rondom 4 essentiële pijlers die betrekking hebben op gezondheids-, veiligheids- en hygiëne aspecten die centraal staan in uw organisatie en bedrijfsvoering: voorzieningen, hygiëne, personeel (inclusief bezoekers) en bedrijfsvoering.

We vertellen u graag meer. Bekijk de flyer voor meer informatie.