Certificering MVO managementsysteem MVO prestatieladder 2013

Certificering MVO Managementsysteem MVO Prestatieladder 2013

INTRODUCTIE CERTIFICERING MVO MANAGEMENTSYSTEEM MVO PRESTATIELADDER 2013

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en het vaak als synoniem toegepaste begrip duurzaamheid zijn in de laatste decennia stevig verankerd geraakt in de maatschappij, de politiek en het bedrijfsleven. Tegenwoordig heeft MVO bij veel organisaties haar intrede gedaan en maakt het deel uit van de strategie en de operationele bedrijfsvoering.

Deze ontwikkeling is voor deels toe te schrijven aan het gegeven dat de overheid en het bedrijfsleven MVO in toenemende mate en in breed verband als een kritische succesvoorwaarde beschouwen. In veel gevallen fungeert MVO ook als een onderscheidende factor.

MVO PRESTATIELADDER 2013

In 2010 werd de managementsysteemnorm MVO Prestatieladder in Nederland geïntroduceerd als alternatief voor de niet- certificeerbare internationale MVO richtlijn ISO 26000. De norm is geïnspireerd op zowel de ISO 26000 richtlijn als de internationale richtlijnen voor MVO- en Duurzaamheidsverslaggeving, AA 1000 en GRI.

In 2013 werd de huidige versie van de norm van kracht, deze is een doorontwikkeling van de norm uit 2010 op basis van nieuwe inzichten in MVO en de introductie van de High Level Structure (HLS) voor managementsysteemnormen. Sinds 2015 geniet de MVO Prestatieladder ook erkenning in het buitenland.

NORMINHOUD

In de MVO Prestatieladder staat het managen van de betrokkenheid en de verwachtingen van stakeholders centraal. Daarbij zijn er eisen aan het managementsysteem en de prestaties op 33 indicatoren. Deze indicatoren hebben het concept ‘People, Planet & Profit’ als uitgangspunt en zijn verdeeld over 7 kernthema’s: behoorlijk bestuur, arbeidsomstandigheden, mensenrechten, eerlijk zaken doen (‘fair trade’), consumenten aangelegenheden, milieu en betrokkenheid bij de samenleving.

De MVO Prestatieladder kent vijf oplopende niveaus waarin de prestaties op de indicatoren en het aantal typen betrokken stakeholders de maatstaf vormen.

TOEPASSINGSGEBIED

De methodiek van de managementsysteemnorm MVO Prestatieladder is generiek. Dat wil zeggen dat de methodiek kan worden toegepast op elk type organisatie, zowel in Nederland als internationaal, ongeacht de omvang, het aantal medewerkers, de sector waarin de organisatie actief is of de aard van de (primaire) activiteiten, zoals profit, non-profit of overheid.

CERTIFICATIETRAJECT

Hoe ziet het certificatietraject eruit? Het certificatietraject van de MVO Prestatieladder volgt in grote lijnen het patroon van alle andere generieke managementsysteemnormen. Dat patroon is gebaseerd op een uitvoeringsmethodiek in een vaste cyclus van 3 jaar. Bij de MVO Prestatieladder hangt de certificatiecyclus af van het niveau dat een organisatie beoogt. Organisaties kunnen instappen op niveau 1 t/m 4, niveau 5 kan alleen bereikt worden na een succesvolle afronding van niveau 4. Niveaus 1 en 2 vereisen na 1 jaar een overstap naar het volgende niveau en vanaf niveau 3 geldt de vaste certificatiecyclus van 3 jaar.

Na een voor- en toetsingsonderzoek, ook wel Fase 1 en Fase 2 audit of certificatie audit genoemd, wordt de gecertificeerde organisatie jaarlijks (vanaf niveau 3) onderworpen aan tussentijdse onderzoeken. Op die manier kan worden vastgesteld of bij voortduring wordt voldaan aan de normeisen. Deze onderzoeken worden ook wel aangeduid als surveillance audits. Aan het einde van de cyclus kan de gecertificeerde organisatie een nieuwe 3-jarige cyclus opstarten die begint met een hercertificatie audit.

Wilt u meer gedetailleerde informatie over deze certificering in de praktijk ontvangen? Bekijk dan onze brochure Het Certificatieproces

AANVULLENDE NORMEN

De norm MVO Prestatieladder kan worden toegepast als volwaardig managementsysteem, maar – mede dankzij de High Level Structure – zijn combinaties met andere managementsysteemnormen ook mogelijk, zoals ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu) of bijvoorbeeld ISO 45001 (gezond & veilig werken) en de norm CO2 Prestatieladder.

Stuur mij meer informatie of een vrijblijvende offerte

Neem contact op