Sprinklerinstallaties

Sprinklerinstallaties 
Inspectie en Certificering

inspectie en certificering sprinklerinstallaties

Al vele tientallen jaren beschermt men gebouwen, goederen en mensen met sprinklerinstallaties tegen de gevolgen van brand. De redenen om een sprinklerinstallatie te installeren zijn divers. Soms wil een gebruiker of eigenaar de brandrisico’s beperken. Soms eist een verzekeraar een dergelijke installatie als onderdeel van een verzekeringscontract. Of de overheid stelt het bijvoorbeeld als voorwaarde voor het verlenen van een bouw- of milieuvergunning, vaak als oplossing op basis van het gelijkwaardigheidsbeginsel uit Bouwbesluit 2012.

In alle gevallen geldt dat de sprinklerinstallatie moet zijn afgestemd op het af te dekken risico. Voor een adequate beveiliging is in veel gevallen een inspectiecertificaat vereist. Hiermee kan men waarborgen dat de sprinklerinstallatie niet alleen bij oplevering de beoogde bescherming biedt, maar ook tijdens de jaren die nog komen.

TOEPASSINGSGEBIED

Sprinklersystemen worden aan de hand van de wensen van de gebruikers aangelegd. Hierbij kunnen zij een andere invulling geven aan de uitvoering van brandcompartimenten, vluchtwegen, brandwerende (hoofddraag-)constructies, en de maatregelen tegen branddoorslag en brandoverslag. De toepassing van sprinklersystemen vindt plaats in alle marktsegmenten, zoals industrie, grote magazijnen, kantoorgebouwen en winkelcentra. Daarbij speelt het milieubelang ook een rol.

NORMINHOUD: o.a. CEA 4001, NFPA, FM Global, FOC, NEN-EN 12845 en NEN 1073

De gebruikelijke normen die men bij certificering toepast zijn o.a. CEA 4001 (Sprinkler Systems), NFPA (National Fire Protection Association), FM (FM Global), FOC, NEN-EN 12845 + NEN1073 (vaste brandblusinstallaties, automatische sprinklerinstallaties), VAS (Voorschriften voor Automatische Sprinklerinstallaties) en VdS.

CERTIFICATIETRAJECT: CCV inspectieschema brandbeveiliging, opslag gevaarlijke stoffen

Hoe ziet dit certificatietraject eruit? Inspecties kunnen plaatsvinden op afgeleide doelstellingen conform het CCV-inspectieschema Brandbeveiliging, waarna bij goedkeuring een inspectiecertificaat kan worden verstrekt. Daarnaast kan inspectie van sprinklersystemen nodig zijn op PGS-locaties. Hierbij maken we gebruik van het CCV-inspectieschema Uitgangspuntendocumenten Brandbeveiliging Opslag Gevaarlijke stoffen volgens PGS (UPD-PGS) en het CCV-inspectieschema Brandbeveiliging Opslag Gevaarlijke Stoffen PGS.

RVA ACCREDITATIE

Bureau Veritas is door de Raad van Accreditatie geaccrediteerd voor het uitvoeren van inspectiewerkzaamheden onder registratienummer I 0002, Type A (zie ook RVA.nl). Dit geldt voor inspecties op afgeleide doelstellingen, conformiteit met het UPD-PGS en inspecties op normconformiteit. Daarnaast voeren wij steekproefinspecties uit voor certificatie-instellingen.

Stuur mij meer informatie of een vrijblijvende offerte

Neem contact op