Certificering Kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001:2015

Certificering Kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001:2015

INTRODUCTIE Certificering Kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001:2015

Elk type organisatie, zowel winstgeoriënteerde bedrijven als overheid en non-profit instellingen, levert producten  en  diensten  aan opdrachtgevers, afnemers  en  klanten, die hen helpen in het voorzien van een behoefte of wens. Door de toenemende nationale en internationale concurrentie en maatschappelijke ontwikkelingen is het nodig dat er steeds hogere eisen en verwachtingen worden gesteld aan de kwaliteit van producten en diensten.

In het licht van deze ontwikkelingen zien we dat het begrip ‘kwaliteit’ zich steeds vaker vertaalt naar ‘het voldoen aan verwachtingen van de klant’. Willen organisaties kwaliteit leveren,  dan is het zaak dat ze in staat zijn om middelen doelmatig in te zetten, risico’s te beheersen en organisatieprocessen te sturen. Alleen op die manier kunnen organisaties erin slagen om hun klanten, opdrachtgevers en afnemers écht te helpen en tevreden te stellen.

ISO 9001:2015

De internationaal erkende norm ISO 9001:2015 is vernieuwd, en dit  heeft  te maken met een wending in kwaliteitsgericht denken. Tegenwoordig staan procesmatige benadering en de beheersing van bedrijfs- activiteiten in het teken van voortdurende verbetering,   klanttevredenheid,   efficiency  en  risicomanagement.  In  een   wereld  waarin ontwikkelingen op economisch en technologisch vlak elkaar in hoog tempo afwisselen is het heel belangrijk voor organisaties om zich op deze gebieden te onderscheiden van hun concurrenten. Daarom is de ISO 9001 methodiek actueler dan ooit.

TOEPASSINGSGEBIED iso 9001

De methodiek van de certificatienorm ISO 9001 voor het kwaliteitsmanagementsysteem is generiek. Dat wil zeggen dat de methodiek kan worden toegepast op elk type organisatie, zowel in Nederland als internationaal, ongeacht de omvang, het aantal medewerkers, de sector waarin de organisatie actief is of de aard van de (primaire) activiteiten, zoals profit, non-profit of overheid.

NORMINHOUD

Het schema van de norm ISO 9001 is opgebouwd rondom een aantal kernfacetten die belangrijk zijn in de dagelijkse bedrijfsvoering. Hierbij gaat het om de context van de organisatie, leiderschap, planning, ondersteuning, uitvoering, evaluatie van (bedrijf)prestaties en (continue) verbetering.

De 2015 versie van ISO 9001 legt nog meer nadruk op het anticiperen op en managen van potentiële bedrijfsrisico’s. Daarnaast is er meer aandacht voor het rekening houden met en inspelen op de verwachtingen en behoeften van stakeholders (belanghebbenden).

CERTIFICATIETRAJECT iso 9001

Hoe ziet dit certificatietraject eruit? Operationeel verloopt het certificatietraject rondom deze norm in grote lijnen hetzelfde als bij een willekeurige ISO- norm. Dat is gebaseerd op een uitvoeringsmethodiek in een vaste cyclus van 3 jaar. Na een voor- en toetsingsonderzoek, ook wel Fase 1 en Fase 2 audit of certificatie audit genoemd, wordt de gecertificeerde organisatie jaarlijks aan een tussentijds onderzoek onderworpen. Deze onderzoeken noemen we surveillance audits. Aan het einde van de periode kan de gecertificeerde organisatie een nieuwe cyclus van 3 jaar opstarten die begint met een hercertificatie audit.

Wilt u meer gedetailleerde informatie over de praktijk van deze certificering ontvangen? Bekijk dan onze brochure Het Certificatieproces. Deze kunt u downloaden op onze website.

AANVULLENDE NORMEN

De norm ISO 9001:2015 (kwaliteit) kent dezelfde basisstructuur als bijvoorbeeld de normen ISO 14001 (milieu), OHSAS  18001  (veiligheid), ISO 27001 (informatiebeveiliging) of ISO 50001  (energiemanagement). De norm kan hierdoor in combinatie met een of meer van deze  andere  normen  worden  ingezet.  Daarnaast  kan de norm gecombineerd worden met andere nationale, internationale of branchespecifieke normen.

Stuur mij meer informatie of een vrijblijvende offerte

Neem contact op