Download F-Gassen PDF

F-Gassen bedrijfscertificering koeltechnische bedrijven

F-Gassen bedrijfscertificering volgens het F-gassen besluit

F-gassen bedrijfs-certificering koeltechnische bedrijven

Het terugdringen van ozonafbrekende stoffen - zoals CFK’s , HCFK’s en HFK’s –, ook wel f-gassen genoemd, is een zeer actueel thema dat in het middelpunt staat van een brede en internationaal gevoerde maatschappelijke discussie in relatie tot het milieu en ons klimaat.

Hoewel bescherming van de ozonlaag een actueel onderwerp is, gaan de eerste initiatieven al ruim twee decennia terug. Het Protocol van Montreal - de eerste internationale overeenkomst om de ozonlaag te beschermen en de productie van stoffen (f-gassen) die de ozonlaag aantasten uit te faseren - dateert uit 1987 en werd in 1989 van kracht. In vervolg op het verdrag van Montreal werd in Nederland halverwege de jaren negentig de STEK erkenning (Stichting Emissiepreventie Koudetechniek) geïntroduceerd ten behoeve van de koeltechnische sector. Het verdrag van Kyoto (1997) vormde een nieuwe stap op weg naar de vermindering van de emissies van broeikasgassen.

In het laatste decennium stonden diverse Europese verordeningen aan de basis van een aantal verdere verfijning van wet- en regelgeving rondom hetzelfde thema. Met ingang van 1 januari 2010 was bedrijfscertificering volgens het f-gassenbesluit een wettelijke verplichting.  Met ingang vanaf 1 december 2015 is certificering volgens de Beoordelingsrichtlijn voor het certificaat f-gassen voor ondernemingen (BRL 100) een verplichting.

 

F-Gassen bedrijfscertificering en erkenning

De certificering volgens de Beoordelingsrichtlijn voor het certificaat f-gassen voor ondernemingen (BRL 100) is bestemd voor:

Ondernemingen die zich bezig houden met één of meer van de volgende werkzaamheden voor opdrachtgevers (derden): installatie, onderhoud of service, reparatie en buitendienststelling van stationaire koelapparatuur en koelinstallaties, stationaire klimaatregelingsapparatuur en stationaire warmtepompen of stationaire brandbeveiligingsapparatuur, waarin f-gassen zijn toegepast. Een certificaat f-gassen voor ondernemingen is alleen wettelijk verplicht als deze werkzaamheden voor derden (opdrachtgevers) worden verricht. Dat sluit het uitvoeren van werkzaamheden aan eigen apparatuur uit van het toepassingsgebied van deze BRL.

Norminhoud certificering volgens de Beoordelingsrichtlijn voor het certificaat f-gassen voor ondernemingen (BRL 100):

* Gecertificeerd personeel:  (o.a opleiding, trainingscursus,kennis m.b.t. procedures, zzp-er etc.)

* Bedrijfsvoeringsysteem:  (o.a. beleidsverklaring directie, Directie beoordeling, Beheer wet en regelgeving, klachtenprocedure)

* Proceseisen / processchema / Procedures en werkinstructies:  (o.a. processtappen, procedures, cursussen, werkinstructies, m.b.t lekdichtheidsbeproeving, lekkagecontrole, vacumeren, vullen, leeghalen, buiten gebruik stellen en in bedrijf stellen van installaties)

* Registraties: (logboek opstellen, bijhouden)

* F-gassenregistratie: (Bijhouden van koudemiddelen registratie, voorraad, inkoop, verkoop, verbruik, koudemiddelen)

* F-gassenbalans:  (opmaak van jaarlijkse koudemiddelen balans overeenkomstig met opgegeven model.)

* Instrumenten en apparaten:  Beschikbaarheid apparatuur. Onderhoud en kalibratie van apparatuur.


Het personeel dat hierin werkt dient minimaal te kunnen beschikken over:

* Manometer geschikt voor toegepaste f-gassen.

* Thermometer moet geschikt zijn voor het type f-gas, het beoogde gebruik en de voorkomende omgevingstemperatuur.

* Draagbaar gasdetectietoestel (lekdetectietoestel) Toestel is geschikt voor controle van circuits en componenten waarvoor een risico op lekkage bestaat. Het lekdetectietoestel is geschikt voor het meten van f-gassen. Mobiele detectietoestellen voor f-gassen moeten ten minste voldoen aan een detectiegrens van 5 ppm.

* Weegapparatuur voor f-gassencilinders (voor een correcte f-gassenregistratie) Geschikt voor handelsdoeleinden (voldoet aan Metrologiewet). Dat betekent dat de apparatuur moet zijn voorzien van een CE-markering en een aanvullende metrologische markering.

* Vacuümpomp en –meter . Hierop kan een absolute druk kleiner dan 270 Pa worden afgelezen of waargenomen.

* Afzuigpomp/afzuigunit Deze kan voor handelingen op het gebied van HFK’s of HCFK’s de vereiste druk van < 0,3 bar bereiken.

F-gassencilinder en retourcilinder
Aan de f-gassencilinder moet duidelijk herkenbaar zijn voor welk type f-gas de cilinder geschikt is / welk f-gas de cilinder bevat. F-gassencilinders met geregenereerd f-gas moeten zijn voorzien van een speciale aanduiding. (Retour)cilinders met gerecycled f-gas moeten voorzien zijn van een speciale aanduiding. Niet-hervulbare cilinders mogen niet worden toegepast.

Stikstofcilinder met reduceerventiel en manometer. De reduceer moet aan de uittrede kant voldoende druk kunnen doorlaten passend bij de vereiste drukproef voor het gebruikte f-gas. De gewenste druk dient op een manometer afleesbaar te zijn.

Certificeringsprocedure

Met het aanvraagformulier (verkrijgbaar via de business unit Bureau Veritas Industrial Services. (E-mail: industrienederland@nl.bureauveritas.com) kunt u een aanvraag indienen voor het verkrijgen van een certificaat f-gassen voor ondernemingen en verstrekt specifieke informatie ( waaronder een overzicht van f-gassen gediplomeerd personeel en diploma’s, examens, interne procedures, beschikbare instrumenten, bevoegde instanties en een opzet van een koudemiddelenregistratie per type koudemiddel).

Aan de hand van deze informatie en een certificatie overeenkomst wordt een toelatingsonderzoek uitgevoerd.

Tijdens het toelatingsonderzoek onderzoekt de auditor of de onderneming voldoet aan alle eisen die zijn opgenomen in deze BRL om het certificaat te behalen. Daartoe bezoekt de auditor de onderneming en inspecteert daarbij het bedrijfsvoeringsysteem, de werkinstructies en procedures en interviewt personeel.

Het toelatingsonderzoek f-gassen moet binnen drie maanden na verstrekking van de opdracht zijn afgerond. Deze periode wordt opgeschort gedurende de periode dat de onderneming corrigerende maatregelen treft naar aanleiding van vastgestelde afwijkingen i.v.m. f-gassen.

De bevindingen van het toelatingsonderzoek worden binnen twee weken na afronding van het toelatingsonderzoek vastgelegd in een rapport.

De beslisser neemt op basis van de inhoud van het rapport van het toelatingsonderzoek uitgevoerd door de auditor binnen de zeven dagen een schriftelijk besluit over de aanvraag.  Als is besloten om het aangevraagde certificaat f-gassen voor ondernemingen te verlenen dan wordt dit certificaat samen met het besluit toegezonden aan de onderneming.

Bureau Veritas zendt zo spoedig mogelijk van elk certificaat een afschrift aan RWS.

Daarna volgt om het jaar een inspectie om een bevestiging te krijgen dat de onderneming (nog steeds) voldoet aan alle elementen van de BRL.

 

Waarom kiezen voor Bureau Veritas

- Een klein team van specialisten die door een persoonlijke aanpak in elk vakgebied een snelle service kan leveren;
- Jarenlange ervaring op het gebied van koeltechniek en certificering in elke categorie;
- Praktische aanpak, hoge expertise en ondersteuning m.b.t. documenten en procedures;

Veel gestelde vragen

 • Waar kan ik een brochure of meer informatie krijgen over F-Gassen certificering bij Bureau Veritas?

  Aanvullende informatie over f-gassen, onze dienstverlening en de toepassingsmogelijkheden is per e-mail verkrijgbaar via de business unit Bureau Veritas Industrial Services. (E-mail: industrienederland@nl.bureauveritas.com).

 •  

   

Neem contact met ons op

Bureau Veritas Industry

+31 (0)88 450 55 75

Stuur een email
Vraag een offerte aan

Klik hier
 • ALGERIJE
 • ANGOLA
 • ARGENTINIË
 • Armenia
 • AUSTRALIË
 • OOSTENRIJK
 • AZERBEIDZJAN
 • BAHAMAS
 • BAHREIN
 • BANGLADESH
 • BARBADOS
 • WIT RUSLAND
 • BELGIË
 • BENIN
 • BERMUDA
 • BOLIVIA
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • BOTSWANA
 • BRAZILIË
 • BRUNEI
 • BULGARIJE
 • BURKINA FASO
 • BURUNDI
 • CAMBODJA
 • KAMEROEN
 • CANADA
 • KAAPVERDISCHE EILANDEN
 • CENTRAAL-AFRIKAANSE REPUBLIEK
 • TSJAAD
 • CHILI
 • CHINA
 • COLOMBIA
 • CONGO
 • CONGO (DEMOCRATISCHE REPUBLIEK)
 • COSTA RICA
 • IVOORKUST
 • KROATIË
 • CUBA
 • CURAÇAO
 • TSJECHISCHE REPUBLIEK
 • DENEMARKEN
 • DJIBOUTI
 • DOMINICAANSE REPUBLIEK
 • ECUADOR
 • EGYPTE
 • EL SALVADOR
 • REPUBLIEK EQUATORIAAL - GUINEA
 • ERITREA
 • ESTLAND
 • ETHIOPIË
 • FIJI
 • FINLAND
 • FRANKRIJK
 • FRANS WEST- INDIË
 • GABON
 • GEORGIË
 • DUITSLAND
 • GHANA
 • GIBRALTAR
 • GRIEKENLAND
 • GROENLAND
 • GUATEMALA
 • GUINEE
 • GUINEE BISSAU
 • HONDURAS
 • HONGARIJE
 • IJSLAND
 • INDIA
 • INDONESIË
 • IRAK
 • ISRAEL
 • ITALIË
 • JAPAN
 • JORDANIË
 • KAZACHSTAN
 • KENIA
 • ZUID KOREA
 • KOEWEIT
 • LETLAND
 • LIBANON
 • LIBERIA
 • LIBIË
 • LITOUWEN
 • LUXEMBURG
 • MADAGASCAR
 • MALAWI
 • MALEISIË
 • MALI
 • MALTA
 • MAURITANIË
 • MEXICO
 • MONTENEGRO
 • MAROKKO
 • MOZAMBIQUE
 • Myanmar
 • NAMIBIË
 • NEDERLAND
 • NEDERLANDSE ANTILLEN
 • NIEUW-ZEELAND
 • NICARAGUA
 • NIGER
 • NIGERIA
 • NOORWEGEN
 • OMAN
 • PAKISTAN
 • PANAMA
 • PARAGUAY
 • PERU
 • FILIPPIJNEN
 • POLEN
 • PORTUGAL
 • PUERTO RICO
 • QATAR
 • ROEMENIË
 • RUSLAND
 • RWANDA
 • SAINT- PIERRE & MIQUELON
 • SAOEDI-ARABIË
 • SENEGAL
 • SERVIË
 • SEYCHELLEN
 • SIERRA LEONE
 • SINGAPORE
 • SLOWAKIJE
 • SLOVENIË
 • SOMALIË
 • ZUID-AFRIKA (REP.)
 • SPANJE
 • SRI LANKA
 • SURINAME
 • ZWEDEN
 • ZWITSERLAND
 • SYRIË
 • TAIWAN
 • TANZANIA (VERENIGDE REPUBLIEK)
 • THAILAND
 • TOGO
 • TRINIDAD & TOBAGO
 • TUNESIË
 • TURKIJE
 • TURKMENISTAN
 • OEGANDA
 • OEKRAÏNE
 • VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN
 • VERENIGD KONINKRIJK (GROOT BRITTANNIË EN NOORD IERLAND)
 • VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA
 • URUGUAY
 • OEZBEKISTAN
 • VENEZUELA
 • VIETNAM
 • JEMEN
 • ZAMBIA
 • ZIMBABWE
 • Andere Website
 • AFRIKA
 • Global Website
 • MIDDEN-OOSTEN
 • ZUIDOOST-AZIË
Kies uw branche, activa en/of benodigde dienst
Uw branche

Uw activa

Onze diensten