Kwaliteit

Kwaliteitsbeleid Bureau Veritas Nederland 

Kwaliteitsmanagement

KWALITEIT, GEZONDHEID, VEILIGHEID EN MILIEU BINNEN  DE BUREAU VERITAS GROUP
 

Inleiding
Bureau Veritas heeft een voorbeeld functie met betrekking tot het beleid in Kwaliteit, Gezondheid, Veiligheid en Milieu (QHSE). Omdat wij een internationaal erkende QHSE leider zijn is er continu aandacht voor het verbeteren van de interne processen en de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers. Maar ook het minimaliseren van de impact op het milieu en leveren van diensten met toegevoegde waarde aan onze klanten vormen ons DNA. Een netwerk van QHSE professionals wordt daarvoor op grote schaal ingezet bij Bureau Veritas, ondersteund en geleid door een centraal team.

Met onderstaande verklaringen wordt invulling gegeven aan de QHSE uitgangspunten.

Kwaliteitsverklaring:
- Aan de eisen van opdrachtgevers wordt zoveel mogelijk voldaan;
-  Individuele vaardigheden en betrokkenheid van medewerkers;
- Alle bedrijfsprocessen zijn helder en concreet omschreven en medewerkers zijn hierin opgeleid;
- Alle bedrijfsprocessen worden continue verbeterd en gestroomlijnd.
 

Gezondheids-, veiligheids- en milieuverklaring:
- Geen enkele opdracht is het waard om uitgevoerd te worden als het niet veilig kan;
- Gezondheid en veiligheid in de werkomgeving is de verantwoordelijkheid van iedere medewerker, subcontractor, opdrachtgever en bezoeker;
- Alle bedrijfsongevallen kunnen voorkomen worden;
- We dienen allemaal bij te dragen aan de bescherming van het milieu.

Organisatie & managementsysteem

QHSE organisatie:
De implementatie, beheer en invoering van QHSE beleid is een primaire verantwoordelijkheid van lijnmanagers, hierin bijgestaan door ons bedrijfseigen QHSE netwerk welke wordt gevoed en aangestuurd door de QHSE Leadership Groups. Deze Groups onwikkelen beleid, houden toezicht en wisselen “best practices” uit binnen de gehele Bureau Veritas global organisatie.

QHSE Managementsysteem:
Ons managementsysteem voorziet ons van de juiste managementprocessen die noodzakelijk zijn voor een voortdurende en consistente verbetering van onze bedrijfsprestaties door:

- Afstemming van de organisatie door prioriteitsstelling en opzet van actieplannen;
- Versterking van de mogelijkheden van het netwerk door training en coaching van medewerkers;
- Monitoring van vorderingen, identificatie en oplossing van knelpunten door toepassing van indicatoren;
- Waarborging van structurele ontwikkeling door in- en externe audits.

Certificeringen:
Bureau Veritas Nederland beschikt over verschillende accreditaties (zie accreditatie en impartialty). Daarnaast beschikt de Bureau Veritas Nederland organisatie over een ISO9001, ISO14001, VCA, OHSAS en SCIOS gecertificeerd managementsysteem*. Desgewenst kunnen we u op aanvraag een kopie verstrekken van de genoemde certificeringsregelingen.
 *gelimiteerd voor de in de scope aangegeven activiteiten.

Code of Ethics:
De 'Code of Ethics' van Bureau Veritas voldoet aan alle principes en eisen van de IFIA (International Federation of Inspection Agencies). De implementatie van de "Code of Ethics" wordt periodiek beoordeeld door een externe derde partij.  Desgewenst kunnen we u op aanvraag een kopie verstrekken van de genoemde Code of Ethics.

Stuur mij meer informatie of een vrijblijvende offerte

Neem contact op