Placeholder Inspectie en Certificering Watersproeisystemen

Watersproeisystemen
Inspectie en Certificering

inspectie en certificering watersproeisystemen

Sprinklersystemen worden al decennialang toegepast om gebouwen, goederen en mensen te beschermen tegen de gevolgen van brand. Watersproeisystemen zijn hier een onderdeel van.
Het besluit tot het installeren van een watersproei-installatie kent diverse gronden. Sommige installaties worden aangebracht op verzoek van een gebruiker/eigenaar om diens brandrisico’s te beperken. Andere installaties worden vereist door een verzekeraar als onderdeel van een verzekeringscontract. Ook komt het voor dat de overheid een installatie als voorwaarde stelt, voor bijvoorbeeld het verlenen van een bouw- of milieuvergunning (op basis van het gelijkwaardigheidsbeginsel uit Bouwbesluit 2012).

In alle gevallen dient de watersproei-installatie te zijn afgestemd op het risico dat moet worden beperkt. Om verzekerd te zijn van een adequate beveiliging wordt meestal een inspectiecertificaat van de sprinklerinstallatie vereist. Dit certificaat garandeert dat een sprinklerbeveiliging niet alleen bij oplevering, maar ook tijdens volgende jaren aan de eisen zal voldoen en de bescherming zal bieden die men er redelijkerwijs van mag verwachten.

TOEPASSINGSGEBIED

Watersproeisystemen worden veelal in industriële omgevingen toegepast. Doordat het water over de gehele ruimte of een object wordt verspreid, worden eventueel vrijgekomen hete gassen afgekoeld. Daarmee is een watersproeisysteem bijvoorbeeld ook te installeren in een opslag voor gevaarlijke stoffen, die moet voldoen aan bepaalde eisen in een milieuvergunning.

NORMINHOUD: NEN 2575

De gebruikelijke normen die kunnen worden toegepast om tot certificering te komen, zijn onder andere NFPA 15, NFPA 16 en VdS 2109. Voor de brandmeldinstallatie, noodzakelijk voor de activering van de watersproei-installatie, wordt vrijwel altijd de NEN 2535 gehanteerd. Voor ontruimingsalarminstallaties wordt de NEN 2575 gebruikt.

CERTIFICATIETRAJECT: CCV Inspectieschema brandbeveiliging

Hoe ziet dit certificatietraject eruit? Inspecties kunnen plaatsvinden op afgeleide doelstellingen conform het CCV-inspectieschema Brandbeveiliging, waarna bij goedkeuring een inspectiecertificaat kan worden verstrekt. Daarnaast kan inspectie van watersproeisystemen nodig zijn op PGS-locaties. Hierbij maken we gebruik van het CCV-inspectieschema Uitgangspuntendocumenten Brandbeveiliging Opslag Gevaarlijke stoffen volgens PGS (UPD-PGS) en het CCV-inspectieschema Brandbeveiliging Opslag Gevaarlijke Stoffen PGS.

RVA ACCREDITATIE

Bureau Veritas is door de Raad van Accreditatie geaccrediteerd voor het uitvoeren van inspectiewerkzaamheden onder registratienummer I 0002, Type A (zie ook RVA.nl). Dit geldt voor inspecties op afgeleide doelstellingen, conformiteit met het UPD-PGS en inspecties op normconformiteit.

Stuur mij meer informatie of een vrijblijvende offerte

Neem contact op