Veiligheidscultuur en Behaviour Based Safety (BBS)

Veiligheidscultuur en Behaviour Based Safety (BBS)

INTRODUCTIE Veiligheidscultuur en Behaviour Based Safety (BBS)

Als werkgever dient u volgens de Arbowet te zorgen voor gezonde en veilige werkomstandigheden. De praktijk pakt soms anders uit. Volgens diverse onderzoeken speelt onveilig gedrag een rol bij veel arbeidsongevallen. Het voldoen aan wet- en regelgeving zou daarom moeten samengaan met participatie. Een proactieve houding van zowel werkgever als werknemers is cruciaal om gezond en veilig werken te bevorderen. Daarbij is het belangrijk dat arbeidsrisico’s worden herkend en dat er in bedrijven een open cultuur is om elkaar aan te spreken op gedrag.

BEHAVIOUR BASED SAFETY (BBS)

Behaviour Based Safety (BBS) is een goede manier om uw veiligheidscultuur te optimaliseren. BBS richt zich op het begrijpen en beïnvloeden van het gedrag van medewerkers, om zo arbeidsrisico’s te verkleinen.

Het bouwen aan BBS en de veiligheidscultuur binnen uw organisatie kan op diverse manieren, bijvoorbeeld door (een selectie van) onderstaande stappen:

  1. Het creëren van eigenaarschap, door een team te formeren dat het veranderproces richting geeft.
  2. Het in kaart brengen van het huidige niveau van de veiligheidscultuur, om uit te zoeken wat onveilig gedrag veroorzaakt.
  3. Het maken van een rapportage met knelpunten die niet enkel opgelost kunnen worden met gedrag, maar die door de organisatie als geheel moeten worden opgepakt.
  4. Het maken van een checklist met doelen en acties, waarmee de organisatie continu de voortgang kan monitoren en het gesprek gaande kan houden.
  5. Tools ontwikkelen, zodat concreet gewerkt kan worden aan veilig gedrag.
  6. Het tussentijds monitoren en terugkoppelen van de stand van zaken.
  7. Het evalueren en bijstellen van doelen.

TOEGEVOEGDE WAARDE VAN BUREAU VERITAS

Bureau Veritas verleent verschillende diensten die u helpen bij het optimaliseren van uw veiligheidscultuur. Denk aan het in kaart brengen van uw huidige veiligheidscultuur, bijvoorbeeld via een nulmeting, het interviewen van focusgroepen en het analyseren van databronnen als veiligheidsrondes en incidentmeldingen. Ook kunnen wij u helpen met het opzetten van een compleet verbeterprogramma. We lichten uw mogelijkheden graag persoonlijk toe.

Stuur mij meer informatie of een vrijblijvende offerte

Neem contact op