Arbitrage “Umpire” Testen - Bureau Veritas

Arbitrage “Umpire” Testen

Bureau Veritas staat hoog aangeschreven voor haar werkzaamheden als Umpire wanneer er geschillen tussen partijen bestaan.

Deze zullen gebaseerd zijn op de resultaten die ze hebben verkregen van bedrijven die door hun zijn gebruikt om monsters van erts te analyseren als onderdeel van een transactie. In veel gevallen zullen de resultaten van de analyses van twee afzonderlijke laboratoria hetzelfde zijn, of voldoende dicht bij elkaar, zodat partijen overeenstemming kunnen bereiken over de samenstelling en dus over de waarde van een lading.

Bij grote ladingen kunnen echter zelfs kleine verschillen in concentraties resulteren in een zeer groot financieel verschil voor een vracht van vele duizenden tonnen. Wanneer tussen partijen met een geschil een overeenkomst niet bereikt kan worden, kan Bureau Veritas worden aangesteld om zijn eigen analyse van monsters uit te voeren om een ​​onafhankelijk resultaat te bepalen (afhankelijk van de aard van het contract tussen de twee partijen met meningsverschil kan Bureau Veritas’ “Umpire” analyse adviserend of bindend zijn).

Wilt u onze experts om meer informatie vragen?

Onze diensten:

Stuur mij meer informatie of een vrijblijvende offerte

Neem contact op