Procurement

Procurement

Industriële supply chains zijn complex en geglobaliseerd. Als uw vertrouwde en ervaren inkooppartner helpen we u bij het verbeteren van uw kwaliteitscontroleprocessen voor de gehele supply chain.

OPTIMALISEER KWALITEITSCONTROLES OVER UW SUPPLY CHAIN

UW UITDAGINGEN

De supply chains zijn steeds verder geglobaliseerd en vormen daarom een uitdaging voor de effectiviteit van kwaliteitscontroles. Vanuit de zoektocht naar toenemende kosteneffectiviteit ontstaat een groeiende afstand tussen leveranciers, worden steeds meer specialistische activiteiten toegewezen aan onderleveranciers en -contractanten (zoals onder andere voor niet-destructief testen (NDT), schilderen en coaten) en is er een toenemende dynamiek tussen expertise in dienst aan de ene kant en door leveranciers geleverde hulpmiddelen aan de andere kant.

Voor de industrie is deze uitdaging nog complexer als gekocht materiaal dat op locatie ontvangen wordt, niet blijkt te voldoen aan de verwachte en gespecificeerde kwaliteitsniveaus die zijn aangegeven in aankooporders en contracten.

In veel gevallen blijkt na onderzoek ook dat apparatuur en materialen niet voldoen aan internationale, nationale en industriespecifieke standaarden. Deze kwaliteits-’fouten’ brengen vaak de veiligheid, de functionaliteit van processen en de levensduur van alle middelen en faciliteiten in gevaar. Hoewel deze fouten in de productiefase snel aangepakt kunnen worden, zijn ze kostbaar om te herstellen, omdat het de bouw, inbedrijfstelling en de start van het totale project kan vertragen.  

Voor eigenaren, exploitanten en kopers van industriële activa en toebehorende uitrusting is het daarom van cruciaal belang zeker te weten dat de kwaliteit van producten, middelen, leveranciers en systemen in de hele supply chain voldoen aan hun specificaties en verwachtingen.

HOE WIJ U ONDERSTEUNEN

Wij bieden een compleet aanbod van expert leverancier assessment services voor de inkoopfase van grote projecten.

  • QHSE-diensten (CAPEX/OPEX) Onze diensten, zoals werkplekinspecties, rapporteren, leverancierscontroles, technische beoordeling van leveranciers en productcertificering (CE-markering, ASME), dragen bij aan het sturen van de kwaliteit van uw apparatuur en de levering volgens planning in zowel de industriële installatie als gedurende de inbedrijfsstelling.
  • Inkoopdiensten Onze expertise op technisch gebied wordt gevoed door commodity-based trainingen (verplichte e-learning en klassikale training en examens), technische competentieclassificatie en continue leveringstracking. Hiermee zorgen we voor de hoogste kwaliteitscontroles, kortere inspectieleveringstermijnen en verbeterde technische consistentie in uw wereldwijde supply chain.
  • Dienstverlening door tweeden en derden Met onze diensten, zoals de technische beoordeling van leveranciers, werkplekinspectie, voortgangsrapportages en certificering, zorgen wij ervoor dat de door u aangekochte apparatuur voldoet aan nationale en internationale normen of specifieke normen en specificaties zoals gedefinieerd in de aankooporder of het contract.
  • Voortgangsrapportages Wij voeren proactieve voortgangs-assessments uit bij leveranciers. Wij rapporteren daarbij over vooraf overeengekomen ijkpunten. Op die manier verlopen de goedkeuring van documentatie, aankoop van materialen, voortgang van de productie, inspectie en testen en voorbereiding voor verzending volgens de planning van de koper.
  • Leveranciers- en verkopersassessment Voor onze diensten maken wij gebruik van ons netwerk met uitgebreide expertise op het gebied van specifieke fabrikanten. Bij Bureau Veritas werken we samen met de koper om zo hun aandachtspunten te identificeren op basis van hun specifieke behoeften. Vervolgens beoordelen we de productiemogelijkheden, capaciteit, technische mogelijkheden en QMS-effectiviteitsanalyse, zodat u er zeker van bent dat uw leveranciers op schema, binnen het budget blijven en kwaliteit leveren ongeacht hun locatie.