Training Veiligheid – ISO 45000:2018

Training Veiligheid – ISO 45000:2018

Introductie Training Veiligheid – ISO 45000:2018

De norm OHSAS 18001 is de voorloper van de ISO 45001:2018 en gold wereldwijd als de leidende en breed erkende norm op het gebied van arbeidsomstandigheden. Vanaf de jaren ’90 van de vorige eeuw ontstond de noodzaak voor en behoefte aan een gestructureerde aanpak met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Zowel op het gebied van toezicht houden als het aansturen op continue verbetering van arbeidsomstandigheden. Daarom werd in 1999 de norm OHSAS 18001 (Occupational Health & Safety Assessment Series) ontwikkeld die in 2007 nog een revisie onderging.

ISO 45001:2018

Om ervoor te zorgen dat de interpretatie en toepassing van de norm uniform zijn en blijven, zodat het managen, monitoren en verbeteren van arbeidsomstandigheden binnen de juiste kaders wordt uitgevoerd is in 2013 de aanzet gegeven tot een herziening van OHSAS 18001:2007. Dit werd uiteindelijk de ISO 45001:2018.

Specifieke inhoudelijke aanpassingen, die werden ingegeven door voortschrijdend inzicht rondom gezondheid en veiligheid binnen de werkomgeving en het inventariseren en managen van risico’s, werden aangepast.  En wordt de nieuwe, vervangende norm ISO 45001:2018 gekenmerkt door de toepassing van de High Level Structure. Deze methodiek, ook wel aangeduid als HLS, volgt de lijn van de uniforme hoofdstructuur voor managementsysteemnormen. Hierdoor is afstemming en integratie met andere ISO-normen, zoals ISO 9001, ISO 14001 of bijvoorbeeld ISO 27001, een stuk makkelijker geworden.

Norminhoud

De norm ISO 45001:2018 is opgebouwd rondom een aantal belangrijke onderdelen van de dagelijkse bedrijfsvoering. Hierbij gaat het om: context van de organisatie, leiderschap, planning, ondersteuning, uitvoering, evaluatie van (bedrijfs)prestaties en (continue) verbetering.

Daarnaast ligt er nog meer nadruk op het herkennen en aanpakken van potentiële kansen en risico’s binnen uw organisatie. Belangrijk hierbij is om rekening te houden met de verwachtingen en behoeften van stakeholders (belanghebbenden).

Trainingsmogelijkheden

Bent u op zoek naar een training in ISO 45001? Wij bieden u de keuze uit twee opties:

  1. Interpretatie ISO 45001
  2. Lead Auditor Training ISO 45001:2018 (IRCA-erkend)

Interpretatie ISO 45001

Tijdens deze training leert u de eisen van de ISO 145001:2018-norm te interpreteren. Vervolgens gaan we in op het doel van de eisen en hoe deze te vertalen naar uw eigen bedrijfsvoering. Hierbij besteden we vooral aandacht aan het maken van een RI&E (risico-inventarisatie & -evaluatie).

Lead Auditor Training ISO 45001:2018

We beginnen de training met het behandelen van de normeisen van de ISO 45001:2018 door de ogen van een auditor. Daarna gaan we uitgebreid in op het gehele auditproces: plannen, voorbereiden, uitvoeren, rapporteren en verifiëren. Er wordt nog meer nadruk gelegd op de vertaling van de theorie naar de praktijk in de vorm van oefeningen, workshops en rollenspellen. U krijgt gedurende de hele training handvatten om als teamleider op te treden.

U wordt gedurende de training beoordeeld om te zien of u voldoet aan de eigenschappen van een auditor. Aan het eind van de training legt u een schriftelijk examen af. Bent u voor zowel de praktijkbeoordeling als het examen geslaagd, dan ontvangt u een certificaat waarmee u zich kunt registreren bij het IRCA.

Stuur mij meer informatie of een vrijblijvende offerte

Neem contact op