Certificering Milieumanagement-Systeem

Training Milieu - ISO 14001:2015

Introductie Training - ISO 14001:2015 - Milieu

In de afgelopen decennia accepteerden nationale en internationale overheden én het bedrijfsleven steeds meer de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor milieubescherming en het terugdringen van milieubelasting. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en duurzaamheid werden hierbij steeds belangrijker. Nationale en internationale initiatieven zorgden voor verdere structurering van milieuwet- en regelgeving.

Deze ontwikkelingen legden het fundament voor milieubeleid in bedrijven en instellingen, dat aan de hand van internationaal erkende normen wordt gecertificeerd.

ISO 14001:2015

De internationaal erkende norm ISO 14001:2015 komt voort uit ontwikkelingen in milieugericht denken. Procesmatige benadering en beheersing van bedrijfsactiviteiten staan tegenwoordig in het teken van voortdurende verbetering, klanttevredenheid en efficiency. Evenwicht tussen milieu, maatschappij en economie beschouwt men overal als basis voor duurzame ontwikkeling. Dit maakt de norm ISO 14001 dan ook actueler dan ooit.

Norminhoud

De norm ISO 14001:2015 is opgebouwd uit een aantal belangrijke onderdelen van de dagelijkse bedrijfsvoering: context van de organisatie, leiderschap, planning, ondersteuning, uitvoering, evaluatie van bedrijfsprestaties en continue verbetering.

Daarnaast legt de norm nog meer de nadruk op herkenning en aanpak van potentiële kansen en risico’s binnen de organisatie. Uiteraard houdt het certificeringstraject rekening met de verwachtingen en behoeften van alle belanghebbenden.

Trainingsmogelijkheden

Voor trainingen in ISO 14001:2015 kunt u kiezen uit twee opties:

  1. Interpretatie ISO 14001
  2. Lead Auditor Training ISO 14001:2015 (IRCA-erkend)

Interpretatie ISO 14001

In deze training leert u de eisen van de ISO 14001:2015 norm te interpreteren – inclusief de eisen van de Stichting Coördinatie Certificatie Milieu- en Arbomanagementsystemen (SCCM). We gaan in op het doel van de eisen en hoe deze te vertalen naar uw eigen bedrijfsvoering. We besteden hierbij vooral aandacht aan het maken van een milieuanalyse.

Lead Auditor Training ISO 14001:2015

Deze training begint met het behandelen van de normeisen van ISO 14001:2015, door de ogen van een auditor. Daarna gaan we uitgebreid in op het gehele auditproces: plannen, voorbereiden, uitvoeren, rapporteren en verifiëren. Nog meer nadruk ligt op de vertaling van theorie naar praktijk, in de vorm van oefeningen, workshops en rollenspellen. U krijgt gedurende de hele training tips voor het optreden als teamleider.

Gedurende de training beoordelen wij op de eigenschappen van een auditor. Aan het eind van de training legt u een schriftelijk examen af. Als u slaagt voor zowel de praktijkbeoordeling als het examen ontvangt u een certificaat. Hiermee kunt u zich registreren bij het IRCA.

Stuur mij meer informatie of een vrijblijvende offerte

Neem contact op