Training Kwaliteit - ISO 9001:2015

Training Kwaliteit - ISO 9001:2015

Introductie Training - ISO 9001:2015 - Kwaliteit

Zowel winstgeoriënteerde bedrijven als overheid en non-profit instellingen leveren producten en diensten aan opdrachtgevers, afnemers en klanten. Elk type organisatie voorziet in een behoefte of wens. Toenemende nationale en internationale concurrentie en maatschappelijke ontwikkelingen stellen steeds hogere eisen en verwachtingen aan de kwaliteit van producten en diensten.

Hierdoor vertaalt het begrip ‘kwaliteit’ zich steeds vaker naar 'het voldoen aan verwachtingen van de klant'. Om de opdrachtgever of afnemer écht tevreden te stellen en toch kwaliteit te leveren, moeten organisaties middelen doelmatig inzetten, risico’s beheersen en organisatieprocessen sturen.

ISO 9001:2015

Met de internationaal erkende norm ISO 9001:2015 maakt u in de context van uw organisatie de risico’s inzichtelijk. Zo kunt u tot passende maatregelen komen. Procesmatige benadering en beheersing van bedrijfsactiviteiten staan tegenwoordig in het teken van voortdurende verbetering, klanttevredenheid en efficiency. In deze wereld wisselen ontwikkelingen op economisch en technologisch vlak elkaar in hoog tempo af. Daarom moeten organisaties zich op deze gebieden onderscheiden van hun concurrenten. Dat maakt ISO 9001 actueler dan ooit.

Norminhoud

De norm ISO 9001 is opgebouwd uit een aantal belangrijke onderdelen van de dagelijkse bedrijfsvoering: context van de organisatie, leiderschap, planning, ondersteuning, uitvoering, evaluatie van bedrijfsprestaties en continue verbetering.

Daarnaast legt de norm nog meer de nadruk op herkenning en aanpak van potentiële kansen en risico’s binnen de organisatie. Uiteraard houdt het certificeringstraject rekening met de verwachtingen en behoeften van alle belanghebbenden.

Trainingsmogelijkheden

Voor trainingen in ISO 9001:2015 kunt u kiezen uit twee opties:

1. Interpretatie ISO 9001

2. Lead Auditor Training ISO 9001:2015 (IRCA-erkend)

Interpretatie ISO 9001

In deze training leert u de eisen van de ISO 9001:2015 norm te interpreteren. We gaan in op het doel van de eisen en hoe deze te vertalen naar uw eigen bedrijfsvoering. In de volgende fase stellen we de risico's van de normeisen vast. We gebruiken deze bij het opzetten en verbeteren van uw bedrijfsprocessen of zetten ze om in auditvragen. Dit levert een grote bijdrage aan het verbetertraject in uw organisatie.

Lead Auditor Training ISO 9001:2015

Deze training begint met het behandelen van de normeisen van ISO 9001:2015, door de ogen van een auditor. Daarna gaan we uitgebreid in op het gehele auditproces: plannen, voorbereiden, uitvoeren, rapporteren en verifiëren. Nog meer nadruk ligt op de vertaling van theorie naar praktijk, in de vorm van oefeningen, workshops en rollenspellen. U krijgt gedurende de hele training tips voor het optreden als teamleider.
Gedurende de training beoordelen wij u op de eigenschappen van een auditor. Aan het eind van de training legt u een schriftelijk examen af. Als u slaagt voor zowel de praktijkbeoordeling als het examen ontvangt u een certificaat. Hiermee kunt u zich registreren bij het IRCA.

Stuur mij meer informatie of een vrijblijvende offerte

Neem contact op