Training Kwaliteit-, Arbo- en Milieumanagement (KAM)

Training Kwaliteit-, Arbo- en Milieumanagement (KAM)

INTRODUCTIE Training Kwaliteit-, Arbo- en Milieumanagement (KAM)

Bedrijven zijn niet alleen verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden waarin hun personeelsleden werken en voor de kwaliteit van de producten of diensten die zij leveren, maar ook voor hun invloed op het milieu. De overheid stelt strenge eisen aan het management van de kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieuaspecten. Ook wel het KAM-management genoemd. Met name de milieuaspecten zijn vandaag de dag van groot belang. En behalve de overheid, hechten ook de potentiële klanten en opdrachtgevers hier enorm veel waarde aan.

Er is sprake van goed KAM-management wanneer het bedrijf de kwaliteit van de producten en diensten continu verbetert om te voldoen aan de wensen van de consument. Wanneer de arbeidsomstandigheden voor het personeel optimaal zijn, zodat beroepsziekten en ongelukken voorkomen worden. En wanneer er alles aan wordt gedaan om te voorkomen dat er tijdens het uitvoeren van de bedrijfsprocessen schade wordt aangericht aan het milieu. Bureau Veritas biedt drie verschillende trainingen aan die hier dieper op ingegaan, namelijk ‘Kwaliteit-, Arbo en Milieumanagement’, ‘De rol van KAM-Manager’ en ‘Opleiding KAM-Manager’.

TRAINING KWALITEIT-, ARBO EN MILIEUMANAGEMENT

Deelnemers aan de training KAM-management leren allereerst hoe zij de eisen moeten interpreteren van de managementsystemen ISO 9001, ISO 45001 en ISO 14001. Die hebben betrekking op respectievelijk de kwaliteit, arbeidsomstandigheden en het milieu. Vervolgens gaan zij in op het doel van de eisen en leren zij deze te vertalen naar de eigen bedrijfsvoering. Aan het einde van de training worden de risico’s van de normeisen vastgesteld, om deze te gebruiken bij het opzetten en verbeteren van de bedrijfsprocessen of om ze om te zetten in auditvragen. Dit komt allemaal ten goede aan het verbetertraject in de eigen organisatie.

TRAINING DE ROL VAN KAM-MANAGER

In de training ‘de Rol van KAM-manager’ leren de deelnemers wat een KAM-managementsysteem inhoudt en wat hun rol en hun verantwoordelijkheden zijn ten opzichte van dat systeem. Verder leren zij wat het voordeel is van een goed werkend managementsysteem en hoe de managers en medewerkers hier bewust van gemaakt kunnen worden. Daarnaast gaat de training in op het herkennen van de risico’s van bedrijfsprocessen en op welke wijze deze risico’s ingedamd kunnen worden.

OPLEIDING KAM-MANAGER

Degenen die de opleiding ‘KAM-manager’ volgen, leren in zeven modules meer inhoud te geven aan hun functie als KAM-manager. De deelnemers leren wat de voordelen van een goed werkend managementsysteem zijn, hoe zij hun management en de medewerkers hier bewust van kunnen maken en hoe zij om kunnen gaan met eventuele weerstanden. Later gaan ze in op het opzetten, onderhouden, verbeteren en perfectioneren van het managementsysteem. Allemaal met betrekking op de kwaliteit, arbeidsomstandigheden en het milieu. Ook leren de deelnemers over risicomanagement en het analyseren van bedreigingen binnen processen.

Een KAM-manager is ook verantwoordelijk voor het interne auditproces. Daarom leren de deelnemers van deze opleiding waarop een KAM-manager moet letten bij het selecteren van een auditteam en wat zijn of haar rol is bij de voorbereiding, uitvoering en rapportage van de interne audits. In de laatste module leren deelnemers de verschillende vormen van communicatie binnen KAM-management en krijgen zij handvatten toegereikt voor het opzetten en onderhouden van interne en externe communicatie.

Stuur mij meer informatie of een vrijblijvende offerte

Neem contact op