Veiligheid en Gezondheid

Veiligheid en Gezondheid

Bureau Veritas Riskcontrol is een internationaal erkende leverancier van hoogwaarde diensten op gebied van Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu (KAM), ook wel HSE-diensten genoemd: Health, Safety & Environment. Bureau Veritas Riskcontrol is er voor u tijdens het inrichten van uw locatie, het installeren van machines, productielijnen of uw plant, het optimaliseren van tijdens het bouwproces, de operatie, sloop of bij de overdracht of sluiting. We onderscheiden ons door een totaaloplossing te bieden: ook bij thema’s als duurzame inzetbaarheid, arbeids- en organisatiekunde (A&O) en arbeidshygiëne kunnen we u ontzorgen. Zowel nationaal als internationaal helpen wij klanten op locaties en projecten, variërend van publieke sector, private sector, infrastructureel of industrieel tot projecten op zee (offshore).

Werkzaamheden

Bureau Veritas Riskcontrol helpt bedrijven met individuele onderzoeken. Zo kunnen we uw leveranciers of processen beoordelen volgens relevante wet- en regelgeving of andere vereisten.  Op het gebied van HSE helpen we u met een verbeterplan om zo aan de gestelde eisen te voldoen, zowel op nationale als internationale schaal.

Daarnaast ontzorgen we u bij bouwprocessen op het gebied van operationele risico’s: we stellen de wettelijk verplichte Risico Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) op en toetsen deze, doen onderzoek na een ongeval, kunnen het toezichthouden organiseren en stellen Veiligheids- & Gezondheid(V&G)-plannen op. In het kader van industriële en procesmatige risico’s voeren we risicostudies uit, stellen we veiligheidsrapporten op voor onder andere de opslag van gevaarlijke stoffen en de arbeidsveiligheid rondom machines of productie.

Daarnaast houdt Bureau Veritas Riskcontrol zich bezig met beleidsmatige diensten als het opstellen van beleid en procedures, het begeleiden van veranderprocessen of het - samen met u - verbeteren van de veiligheidscultuur of andere HSE-gerelateerde verbeterprogramma’s. Training van werknemers of tijdelijk voorzien van expertise via interimmanagement behoren ook tot de mogelijkheden. Verder adviseert Bureau Veritas Riskcontrol bedrijven op het gebied van duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Focus

De focus van Bureau Veritas Riskcontrol ligt altijd op het verwezenlijken van uw ambities op het gebied van Health, Safety en Environment. Het voortdurend verbeteren van de veiligheid op het werk en bescherming van de gezondheid vereist expertise. Bureau Veritas Riskcontrol biedt die expertise door u te vergezellen in alle stappen van het proces.

Onze projecten kenmerken zich door een op uw situatiespecifieke planmatige en tijdsgebonden afhandeling. Onze deskundige en gekwalificeerde projectmanagers zorgen ervoor dat veiligheid en gezondheid niet meer als beperkend worden ervaren, maar als een kans om het vertrouwen van uw werknemers te vergroten en uw imago en reputatie te verbeteren.

Stuur mij meer informatie of een vrijblijvende offerte

Neem contact op