Second Party Audits

Second Party Audits

Tweede Partij Audits

Tegen de achtergrond van ontwikkelingen zoals globalisering – en daarmee verregaande internationalisering van handelsstromen – en de toename van het belang dat wordt toegekend aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, wint de beoordeling van leveranciers steeds meer terrein. Via beoordeling van leveranciers – ook wel tweede partij audit genoemd – verzekeren opdrachtgevers zich ook van de kwaliteit van producten en diensten die van leveranciers worden betrokken.

Werkzaamheden

Grote, internationaal opererende opdrachtgevers – multinationals – besteden de uitvoering van tweede partij audits vaak uit aan certificatie-instellingen zoals Bureau Veritas Certification.

Toetsing van leveranciers vindt dan in de regel plaats aan de hand van criteria en normenkaders die de opdrachtgever zelf of in samenwerking met andere opdrachtgevers heeft opgesteld.

Focus

Afhankelijk van het thema en de invalshoek die door de opdrachtgever(s) wordt beoogd, kunnen tweede partij audits betrekking hebben op een breed palet van onderwerpen. Dergelijke leveranciersbeoordelingen kunnen zoals aangegeven betrekking op bijvoorbeeld kwaliteit, maar ook op voedselveiligheid of een of meerdere facetten die vallen binnen het kader van MVO. Daarbij kan gedacht worden aan arbeidsvoorwaarden- en omstandigheden, gezondheid en veiligheid, milieu, mensenrechten of bijvoorbeeld zakelijke integriteit.

De toegevoegde waarde die Bureau Veritas Certification biedt in de uitvoering van tweede partij audits ligt onder meer in kennis, expertise en ervaring in onafhankelijke toetsing van de genoemde thema’s en het vermogen om tweede partij audits wereldwijd te kunnen uitvoeren.

Diensten

De dienstverlening die Bureau Veritas Certification op dit gebied verzorgt is onafhankelijke toetsing volgens onderstaande normenkaders die voornamelijk betrekking hebben op maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

  • SMETA / SMETA Aim-Progress
  • Unilever URSA (Responsible Sourcing Audit (URSA)

Stuur mij meer informatie of een vrijblijvende offerte

Neem contact op