Informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging

Informatie is van cruciaal belang voor iedere vorm van bedrijfsvoering, ongeacht de activiteit, bedrijfsgrootte of branche. De beveiliging van (bedrijfs-)informatie is de laatste jaren steeds nadrukkelijker op de voorgrond komen te staan. Naast het beheersen van concrete risico’s, zoals oneigenlijk gebruik van vertrouwelijke bedrijfsinformatie door derden, is informatiemanagement ook heel belangrijk in de relatie met uw stakeholders. Sinds 2018 is daar de privacywetgeving (AVG/GDPR) bijgekomen, waarin eisen worden gesteld aan de manier waarop u omgaat met persoonsgegevens.

Werkzaamheden

Bureau Veritas Certification biedt verschillende vormen van certificering op het gebied van informatiebeveiliging. Zo kunt u aantonen dat uw organisatie aan specifieke normen en eisen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) of GDPR voldoet en dat uw informatiebeveiliging op orde is.

Focus

De focus van Bureau Veritas Certification ligt altijd op ondersteuning bij het verwezenlijken van de ambities van uw organisatie. Het voortdurend verbeteren van informatiebeveiliging en bescherming van persoonsgegevens vereist expertise. Bureau Veritas Certification biedt die expertise door u bij te staan tijdens alle stappen van het proces.

Diensten

  • ISO 27001:2013 (informatiebeveiliging)
  • Technische Norm Bescherming Persoonsgegevens (AVG/GDPR)

Stuur mij meer informatie of een vrijblijvende offerte

Neem contact op