SCIOS meting in het veld COEN

News

Coen Driesen over SCIOS scope 10 - Inspecties van elektrotechnisch materiaal op brandrisico's 

feb. 24 2021

De brandveiligheid van elektrische installaties en elektrische toestellen is een bron van voortdurende zorg en aandacht, en dat is niet zonder reden. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat één op de drie branden wordt veroorzaakt door een defect in de elektrische installatie of in een elektrische toestel. In Nederland biedt het SCIOS Scope 10 raamwerk uitkomst en voorziet in een gestandaardiseerde veiligheidsinspectie gericht op brandrisico’s.

Samen met Coen Driesen, Senior Inspecteur bij Bureau Veritas, duiken we de praktijk van brandveiligheidsrisico’s in relatie tot elektrische installaties- en toestellen. En passant maakt hij ons deelgenoot van zijn ervaring en zijn persoonlijke betrokkenheid bij deze materie.

Op de vraag wat voor incidenten en gevaarlijke situaties er in de praktijk het meeste voorkomen komt ervaringsdeskundige Coen direct ter zake. ‘Het oneigenlijk gebruik van elektrische toestellen en componenten in een omgeving die hier niet voor geschikt zijn.Ook komt het vaak voor dat elektrische componenten niet meer intact zijn en zich niet meer in de staat bevinden op het moment van levering door de fabrikant.’

Wat zijn de oorzaken van dergelijke incidenten en gevaarlijke situaties in het algemeen? Ook op deze vraag reageert Coen heel expliciet: ‘Door onjuist gebruik of onwetendheid kan een elektrische installatie op een onjuiste wijze zijn aangepast of uitgebreid’, om te vervolgen: ‘Volgens de statistieken van verzekeraars ontstaat er in 60% van de gevallen brand die veroorzaakt wordt door onjuiste elektrische installaties of onjuist gebruik van elektrische toestellen.’

Op verzoek gaat Coen nog wat nader in op de praktijk waarmee hij al jarenlang dagelijks te maken heeft. ‘Doordat installatiedelen niet op de juiste wijze zijn beveiligd of niet geschikt zijn voor de stromen die door de geleiders gaan kunnen deze installatiedelen zwaarder belast worden. Het gevolg hiervan is dan ook dat installatiedelen erg warm worden. Hierdoor wordt een veroudering in gang gezet van de installatie, dit proces is dan onomkeerbaar. Ook kunnen componenten die warm worden en zich in een brandbare omgeving bevinden een mogelijke brand veroorzaken. Er zijn ook situaties waarin elektrische componenten op een brandbare ondergrond zijn gemonteerd, hierdoor kan er ook mogelijk brand ontstaan.’

Wat houdt de SCIOS Scope 10 veiligheidsinspectie in? Coen: ‘Een Scope 10  inspectie zegt alleen iets over de brandrisico’s die ontstaan door het onjuist gebruik van de elektrische installatie en elektrische toestellen. Ook wordt tijdens deze inspectie erop gelet of de componenten zo zijn gemonteerd en worden gebruikt zoals de fabrikant heeft voor geschreven. Het doel is dan ook om klanten bewust te maken van de brandrisico’s die kunnen ontstaan door op onjuiste wijze gebruik te maken van elektrische installaties en elektrische toestellen.’

Hoe zit het met de bewustwording rondom SCIOS Scope 10 inspecties en de rol van Bureau Veritas? Coen: ‘We zouden het SCIOS Scope 10 verhaal vaker onder de aandacht moeten brengen en duidelijk moeten maken dat we méér doen dan alleen certificering.’

Wat valt jou verder nog op als we het hebben over SCIOS Scope 10 inspecties? Coen: ‘Mij kwam ter ore dat verzekeraar Univé signaleert dat er in Nederland onvoldoende SCIOS gecertificeerde inspecteurs zijn ten opzichte van het werk dat gedaan moet worden. Dat stemt wel tot nadenken.’

Een vraag die met enige regelmaat terugkomt is het verschil tussen een NEN 3140 inpsectie en een SCIOS Scope 10 inspectie, kun je dat toelichten? Coen: ‘Zeker. Het verschil tussen de NEN 3140 inspectie en de Scope 10 is, dat de NEN 3140 gericht is op het beheer van de elektrische installatie die volgens NEN 1010 is aangelegd. De aandacht voor deze inspecties is dan ook gericht op het veilige gebruik en het voorkomen van letsel bij gebruikers. Dat doet een Scope 10 inspectie niet. De scope 10 inspectie komt oorspronkelijk voort uit het zogeheten VIER protocol. Ten behoeve van de specifieke inspectie van elektrisch materieel op brandrisico is een aanvullende scope 10 ontwikkeld. Deze is gebaseerd op de NTA 8220 en is in samenwerking met de elektrotechnische brancheorganisaties, SCIOS en de verzekeringsbranche ontwikkeld.’

Tot slot van zijn toelichting op de brandveiligheid van elektrische installaties en de toepassing van SCIOS Scope 10 inspecties waren we nieuwsgierig naar de achtergrond van materiedeskundige Coen Driesen en vroegen we hem wat hem aantrekt in zijn werk.

Coen: ‘Na een aantal jaren gewerkt te hebben als elektromonteur bij een installateur in de regio Zuid-Holland, was ik wel toe aan een volgende stap. Dit kwam doordat ik tijdens mijn avondstudie in aanraking kwam met de NEN normen en een bevlogen leraar had die dit vak boeiend kon brengen. Ik ben destijds begonnen als inspecteur bij Van der Heide Opleiding & Inspecties en hier heb ik dan ook de basis als inspecteur geleerd. Daar heb ik voor diverse klanten inspecties mogen uitvoeren. Dit was in de tijd dat klanten nog niet erg op de hoogte waren van de NEN 3140 inspecties. We moesten de klant dan ook vertellen welke werkzaamheden er dienden te worden uitgevoerd. Later was de klant wel op de hoogte van de norm en kregen we een gelijk speelveld en meer diepgang tijdens de gespreken met de klant. Ik heb ook deelgenomen aan ontwikkeling van meerdere producten o.a. power quality en digitalisering van de rapportage binnen deze organisatie en ik heb het hier erg naar mijn zin gehad en leuke projecten mogen uitvoeren.’

Coen vervolgt: ‘Wat het werk ook ontzettend leuk maakt is het menselijk contact en de diversiteit aan klanten en locaties in Nederland, je komt op veel plaatsen achter de schermen waar je als buitenstaander namelijk nooit komt. Zo krijg je wel eens informatie over een bepaald product, hoe dit dan gemaakt wordt of hoe een bepaalde organisatie werkt.’

‘Op dit moment doe ik NEN 1010 opleveringinspecties, NEN 3140 inspecties, Atex en Scope 10 inspecties en Thermografisch onderzoek. Dit jaar komen daar ook SCIOS Scope 12 inspecties bij. Daarnaast doe ik ook wel eens onderzoek naar de conditie van een elektrische installatie in opdracht van een klant. Medische inspecties doe ik ook al een aantal jaren en heb hier al meerdere installaties in ziekhuizen mogen inspecteren. In de loop van het dit jaar zal ik ook inspecties gaan uitvoeren bij de NAM. Vorig jaar ben ik namens de divisie Bureau Veritas Certification gestart met SCIOS praktijk audits voor SCOPE 8, 9, 10 en 12. Dit is ontzettend leuk werk en je probeert de collega-inspecteurs van andere bedrijven op een hoger niveau te krijgen en de kwaliteit te bewaken van hun inspecties en rapporten.’, aldus Senior Inspecteur Coen Driesen.