SCIOS scope 10

News

Bureau Veritas behaalt SCIOS Scope 10 Certificering

mei. 25 2020

Bureau Veritas is gecertificeerd voor SCIOS Scope 10 inspecties na een uitgebreid conformiteitsonderzoek. Dit betekent dat Bureau Veritas een onafhankelijke deskundige gecertificeerde keuringsinstantie is, met bevoegdheid tot gespecificeerde taken op het gebied van inspectie van elektrisch materieel op brandrisico’s.

Onderzoek heeft aangetoond dat een groot deel van de hedendaagse branden ontstaat door onveilige situaties in elektrische installaties. In een groot aantal sectoren zoals industrie, horeca en kantoren is brandgevaar met name aanwezig als gevolg van ondeugdelijk (gebruik van) elektrotechnisch materiaal. Om de risico's van niet alleen de elektrische installatie maar ook die van het aangesloten materieel en de omgeving vast te stellen, is een veiligheidsinspectie op basis van de NEN 3140 niet afdoende. Ten behoeve van de specifieke inspectie van elektrisch materieel op brandrisico is de aanvullende SCIOS Scope 10 inspectie ontwikkeld. Deze is gebaseerd op de NTA 8220 en is tot stand gekomen door samenwerking van de elektrotechnische brancheorganisaties, SCIOS en diverse verzekeraars.

De inspectie mag alleen worden uitgevoerd door bevoegde personen, zoals beschreven in het document van de ‘Certificatieregeling voor het kwaliteitsmanagementsysteem ten behoeve van het uitvoeren van onderhoud en inspectie aan technische installaties’.

Bureau Veritas Industrial Services heeft een ruime ervaring met inspecties in de utiliteit, industriële installaties, zorgomgevingen en in openbare gebouwen. Met deze kennis en ervaring kan steeds een onafhankelijke en kwalitatief hoogwaardige inspectie worden uitgevoerd. Deze SCIOS Scope 10 Certificering toont wederom de professionaliteit en betrouwbaarheid van Bureau Veritas aan.