Placeholder Inspectie en Certificering Lichtschuimsystemen

Lichtschuimsystemen 
Inspectie en Certificering

inspectie en certificering lichtschuimsystemen

Lichtschuiminstallaties worden al vele decennia toegepast om gebouwen en goederen te beschermen tegen de gevolgen van brand. Ze zijn vooral van toepassing in situaties waarbij water als blusstof minder geschikt is, bijvoorbeeld bij de beveiliging van opslaggebouwen voor bepaalde gevaarlijke stoffen (PGS-15 opslag).

In sommige gevallen brengt de gebruiker of eigenaar lichtschuiminstallaties aan om zijn brandrisico’s te beperken. In andere gevallen eist de verzekeraar zo’n installatie als onderdeel van een verzekeringscontract, of stelt de overheid deze als voorwaarde voor het verlenen van een bouw- of milieuvergunning.

De lichtschuiminstallatie moet afgestemd zijn op het risico waartegen deze bescherming biedt, en deze bescherming moet gehandhaafd blijven. Om verzekerd te zijn van een adequate beveiliging wordt in veel gevallen certificering van de lichtschuimbeveiliging vereist. De certificering toont aan dat de lichtschuimbeveiliging aan de eisen voldoet en waarborgt de verwachte bescherming, niet alleen bij oplevering maar ook in de jaren daarna.

TOEPASSINGSGEBIED: eisen milieuvergunning opslag gevaarlijke stoffen (PGS-15)

Lichtschuimsystemen geven invulling aan de eisen in een milieuvergunning voor de opslag van gevaarlijke stoffen in de industrie. Gebruikers van opslaggebouwen kunnen deze systemen verder naar hun eigen wensen laten aanleggen.

NORMINHOUD: NFPA 11, NFPA 15 en NFPA 16

De gebruikelijke normen om tot certificering van lichtschuimsystemen te kunnen komen zijn onder andere de standaarden NFPA 11, NFPA 15 en NFPA 16. Voor brandmeldinstallaties, noodzakelijk voor de activering van de lichtschuiminstallatie, is NEN 2535 van toepassing en voor ontruimingsalarminstallaties NEN 2575.

CERTIFICATIETRAJECT: CCV inpsectieschema brandbeveiliging en opslag gevaarlijke stoffen

Hoe ziet dit certificatietraject eruit? Inspecties kunnen plaatsvinden op afgeleide doelstellingen conform het CCV-inspectieschema Brandbeveiliging, waarna bij goedkeuring een inspectiecertificaat kan worden verstrekt. Daarnaast kan inspectie van lichtschuimsystemen nodig zijn op PGS-locaties. Hierbij maken we gebruik van het CCV-inspectieschema Uitgangspuntendocumenten Brandbeveiliging Opslag Gevaarlijke stoffen volgens PGS (UPD-PGS) en het CCV-inspectieschema Brandbeveiliging Opslag Gevaarlijke Stoffen PGS.

RVA ACCREDITATIE

Bureau Veritas is door de Raad van Accreditatie geaccrediteerd voor het uitvoeren van inspectiewerkzaamheden onder registratienummer I 0002, Type A (zie ook RVA.nl). Dit geldt voor inspecties op afgeleide doelstellingen, conformiteit met het UPD-PGS en inspecties op normconformiteit.

Stuur mij meer informatie of een vrijblijvende offerte

Neem contact op