SCIOS scope 6

Inspectie van emissiemetingen - SCIOS scope 6

INSPECTIE VAN EMISSIEMETINGEN

INTRODUCTIE SCIOS Scope 6

De onderhoudstoestand van stookinstallaties moet periodiek geïnspecteerd worden op basis van de SCIOS-certificatie. Zo kan een werkgever op tijd ingrijpen als er veiligheidsrisico’s optreden.

In het Activiteitenbesluit van de overheid staat beschreven dat alle middelgrote stookinstallaties (1 tot 50 MW) vanaf 1 januari 2017 moeten voldoen aan emissie-eisen. Motoren en turbines moeten iedere 4 jaar worden gecontroleerd. Stookinstallaties tussen de 400 en 1.000 kW met nominaal thermisch ingangsvermogen hoeven pas aan de nieuwe eisen te voldoen na vervanging van de brander. Om te toetsen of de uitstoot van de stookinstallatie binnen de emissiegrenzen blijft, geldt een meetverplichting.


Bureau Veritas Industrial Services is een onderdeel van Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V. Wij zijn een erkende en gecertificeerde SCIOS-instantie voor het uitvoeren van PI’s en EBI’s en beschikken over vakbekwame en gekwalificeerde SCIOS-inspecteurs (EBI’ers). Zij hebben ruime ervaring met de bedrijfs- en productieprocessen in uw branche.

SCOPE 6 - INSPECTIE VAN EMISSIEMETINGEN

Voor de SCIOS-inspectie scope 6 neemt Bureau Veritas de technische documentatie TD8 Protocol voor Emissiemetingen als uitgangspunt. Hierin staat aan welke minimale eisen de inspectie moet voldoen. Bureau Veritas beschikt over uitgebreide kennis over emissiemetingen.

INSPECTIEMETHODIEK

De inspectie wordt uitgevoerd volgens de SCIOS Certificatieregeling en de Deelregeling voor Stookinstallaties. Bureau Veritas verzamelt tijdens een bezoek, en tijdens de onderzoeksdag(en), relevante gegevens. Dat doen we via een visuele inspectie en meting- en beproevingscontroles. Die gegevens verwerken wij in een rapport. Bij goedkeuring krijgt u het rapport en het SCIOS-certificaat.

Stuur mij meer informatie of een vrijblijvende offerte

Neem contact op