Inspectie van elektrische installaties

Inspectie van elektrische installaties

volgens de NEN 1010-6

Afgelopen decennia is in steeds meer landen het besef ontstaan dat veiligheid een belangrijke vereiste is bij elektrische laagspanningsinstallaties. In Nederland is via de Regeling Bouwbesluit wettelijk vastgelegd dat installaties van gebouwen moeten voldoen aan de norm NEN 1010. In de praktijk houdt dit in dat er bij nieuwe elektrische installaties bij ingebruikstelling een opleveringsinspectie dient plaats te vinden.

Ook is de NEN 1010 bij het Arbobesluit expliciet in de beleidsregel vermeld om zo aan de wetgeving te voldoen. Als de Arbeidsinspectie installaties in gebouwen controleert, hanteert zij de NEN 1010 bij haar inspecties. Mocht er bij een ongeval geconstateerd worden dat de NEN 1010 niet of onvoldoende is toegepast, heeft de werkgever bepaald geen sterke positie als hij moet aantonen dat hij voldaan heeft aan zijn zorgplicht op grond van de Arbowet.

NEN 1010-6

In deel 6 van de NEN 1010 norm staan de inspectie-eisen voor het uitvoeren van de eerste inspectie voor ingebruikstelling van de elektrische installatie. In de overige delen van de NEN 1010 staan de eisen waaraan de elektrische installatie moet voldoen. De beoordeling vindt plaats door middel van een visuele inspectie, metingen en beproevingen.

INSPECTIEMETHODIEK

De inspectiemethodiek die wordt toegepast, is gebaseerd op de bepalingen van de NEN 1010 deel 6 en is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA). Zo is de opdrachtgever verzekerd van een ervaren en deskundige aanpak en een onafhankelijke en integere uitvoering. Daarnaast is deze methodiek vastgelegd in een kwaliteitssysteem en bijbehorende technische naslagwerken. Onafhankelijke inhoudsdeskundigen van de RvA beoordelen jaarlijks de geaccrediteerde werkzaamheden.

Bureau Veritas Industrial Services heeft ervaring in en met alle industriële installaties, met de utiliteit, in zorgomgevingen en in openbare gebouwen. Met onze kennis en ervaring kan steeds een onafhankelijke en kwalitatief hoogwaardige inspectie worden uitgevoerd.

AANVULLENDE NORMEN

Als de installatie eenmaal in gebruik is genomen, volgt er periodieke inspectie. Deze inspectie wordt uitgevoerd op basis van de NEN 3140, waarbij wordt getoetst in hoeverre de elektrische laagspanningsinstallatie (nog) voldoet aan de bepalingen van de NEN 1010. Zie hiervoor ook ons productblad ‘NEN 3140 -Inspectie elektrische installaties’.

Stuur mij meer informatie of een vrijblijvende offerte

Neem contact op