Kwaliteitsmanagement

KWALITEIT, GEZONDHEID, VEILIGHEID EN MILIEU BINNEN  DE BUREAU VERITAS GROUP

"
Kwaliteitszorg is fundamenteel in de hedendaagse business. Bureau Veritas heeft een voorbeeld functie in vergelijking met andere bedrijven met betrekking tot het beleid in Kwaliteit, Gezondheid, Veiligheid en Milieu (QHSE)en streeft ernaar model te staan op deze domeinen. Omdat het een internationaal erkende leider is op het gebied van kwaliteitsmanagement en zij deze competenties in haar DNA heeft, wil de Bureau Veritas Groep continu de interne processen verbeteren voor een betere bescherming van de gezondheid en veiligheid van haar medewerkers. Ook is het minimaliseren van de impact op het milieu en het leveren van diensten met toegevoegde waarde aan onze klanten erg belangrijk. Integratie en overname van ondernemingen, terwijl we op de beste manier efficiënt bijdragen aan de doelstellingen van de Bureau Veritas Groep, is een belangrijke QHSE uitdaging. Om aan deze behoeften te voldoen, is een intern netwerk van QHSE professionals op grote schaal ingezet bij Bureau Veritas, ondersteund en geleid door een centraal team."

 

 
Ons commitment

Kwaliteitsverklaring:

- Aan eisen van opdrachtgevers kan altijd worden voldaan;
- Bedrijfsefficiency is gebaseerd op individuele vaardigheden en betrokkenheid van mdewerkers;
- Alle bedrijfsprocessen zijn helder en concreet omschreven en medewerkers zijn herin opgeleid;
- Alle bedrijfsprocessen dienen voortdurend te worden verbeterd en gestroomlijnd.

 

Gezondheids-, veiligheids- en milieuverklaring:
- Geen enkele opdracht is het waard om uitgevoerd te worden als het niet veilig kan;
- Gezondheid en veiligheid in de werkomgeving is de verantwoordelijkheid van iedere medewerker, (externe) uitvoerder (subcontractor) en bezoeker;
- Alle bedrijfsongevallen kunnen voorkomen worden;
- We dienen allemaal bij te dragen aan de bescherming van het milieu;

 

In de praktijk vormen deze principes ook de basisregels voor het opstellen van modellen om een kwaliteitsniveau te verzekeren en eventuele fouten recht te zetten.

 

Organisatie & managementsysteem

 

QHSE organisatie:
De implementatie van QHSE beleid is een primaire verantwoordelijkheid van lijnmanagers die hierin worden bijgestaand door ons bedrijfseigen QHSE netwerk. Dit netwerk assisteert het lijn- management bij de invoering en het beheer van het QHSE beleid. Het QHSE netwerk wordt op haar beurt gevoed en aangestuurd door de zogeheten QHSE Leadership Groups. Binnen deze groepen wordt beleid ontwikkeld, toezicht gehouden op de uitvoering van actieplannen en de uitwisseling van “best practices” binnen de gehele organisatie bevorderd.

 

QHSE Managementsysteem:
Ons kwaliteitsmanagementsysteem voorziet ons van de juiste managementprocessen die noodzakelijk zijn voor een voortdurende en consistente verbetering van onze bedrijfsprestaties, temeer daar wij ons blijvend ontwikkelen in het streven om erkend te worden in onze voorbeeldfunctie met betrekking tot QHSE management “excellence”:

 

- Afstemming van de organisatie door prioriteitsstelling en opzet van actieplannen;
- Versterking van de mogelijkheden van het netwerk door training en coaching van medewerkers;
- Monitoring van vorderingen, identificatie en oplossing van knelpunten door indicatoren;
- Waarborging van structurele ontwikkeling door in- en externe audits.

 

Sinds 1996 beschikt de organisatie van Bureau Veritas over ISO 9001 certificering via een erkende, internationale en onafhankelijke certificatie instelling.

De "Code of Ethics" van Bureau Veritas voldoet aan alle principes en eisen van de IFIA (International Federation of Inspection Agencies). De implementatie van de "Code of Ethics" wordt periodiek beoordeeld door een externe derde partij. Daarnaast heeft Bureau Veritas sinds het begin van 2007 haar interne HSE management verder versterkt en moedigt de lokale vestigingen aan om certificering te behalen voor ISO 14001 (milieumanagementsysteem) en OHSAS 18001 (arbomanagement) en erkende gezondheids- en veiligheidsnormen. Dit alles maakt onderdeel uit van de eisen die Bureau Veritas aan zichzelf stelt.

 

Klik hier voor de Code of Ethics

 

 

KWALITEITSBELEID BUREAU VERITAS NEDERLAND

 

Algemeen:
Het lokale kwaliteitsbeleid van Bureau Veritas Nederland is rechtsreeks afgeleid van het beleid zoals dat is ontwikkeld door de Bureau Veritas Groep op Holding niveau. Uitgegeven certificaten en conformiteitsverklaringen in relatie tot metingen, inspecties, validaties en certificering dienen te worden beschouwd als een onafhankelijke betrouwbaarheidsverklaring. Met een dergelijke verklaring kunnen organisaties naar hun belanghebbende partijen communiceren dat zij een betrouwbare partner zijn i.c. dat zij betrouwbare goederen en diensten kunnen leveren.
 

De missie van Bureau Veritas Nederland kan per bedrijfsactiviteit verschillen. Desalniettemin staat terzake kundige,onafhankelijke en waardetoevoegende dienstverlening in alle bedrijfs-activiteiten centraal.

De concrete beleidsdoelstellingen en resultaten worden jaarlijks vastgesteld gedurende de management review en de budgetprocessen.

Bureau Veritas hanteert de volgende uitgangspunten in de bedrijfsvoering: onpartijdigheid, vakbekwaamheid, verantwoordelijkheid, openheid en vertrouwelijkheid.

 

Kwaliteitsdoelstellingen op bedrijfsniveau:
De kwaliteitsdoelstellingen op bedrijfsniveau kunnen we beschrijven worden als het voortdurend streven naar het aan alle geïnteresseerde partijen als onafhankelijke derde partij leveren van diensten ten aanzien van (management)systemen, installaties en/of producten op basis van de hiervoor geldende (Europese) richtlijnen, (geharmoniseerde) normen, wettelijk vastgelegde bepalingen en/of voorschriften, waarbij de procedures op een integere en niet-discriminerende wijze worden toegepast.
 


Inzake inspecties onthoudt Bureau Veritas Nederland zich van betrokkenheid bij ontwerp, vervaardiging, levering,montage of onderhoud aan de objecten die onderwerp van inspectie zijn. Veel van de inspectieactiviteiten en certificatieactiviteiten, zoals uitgevoerd door Bureau Veritas, zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA).

 
Voor de kwaliteit van de dienstverlening is het belangrijk voortdurend de bedrijfsprocessen, producten en het kennisniveau van onze medewerkers te verbeteren. Om deze verbeteringen meetbaar te maken wordt gewerkt met prestatieindicatoren. Bureau Veritas maakt onderscheidt in procesprestatie indicatoren en kwaliteits(compliance)indicatoren. De eerste betreffen altijd leveringen per tijdseenheid en kunnen iets over de efficiency zeggen.
De tweede zijn digitaal, conform de eis of niet conform de eis en hebben altijd betrekking op vergunningeisen, contractuele eisen of wet- en regelgeving. Door de toepassing van prestatie indicatoren en de behandeling ervan in de interne overlegstructuur zijn tevens alle medewerkers betrokken bij het nastreven en evalueren van de vooraf vastgestelde bedrijfsdoelstellingen.

 

Om deze doelstellingen te realiseren heeft Bureau Veritas Nederland een aantal beleidsregels vastgesteld die als algemene uitgangspunten fungeren in de uitoefening van dienstverlening: 

- voldoen aan de eisen die accreditatienormen en wet- en regelgeving stellen;
- waar accreditatie waarde toevoegt aan de dienstverlening zal accreditatie worden nagestreefd;
- inhoudelijke beoordeling van uitgevoerde dienstverlening en de beslissing door afgifte van een certificaat wordt door een onafhankelijke, terzake kundige specialist op het betrokken vakgebied uitgevoerd;
- waar mogelijk wordt voor de klant een efficiënte combinatie van dienstverlening nagestreefd.

 

Opdrachtgevers en belanghebbenden:
Wij beschouwen onze dienstverlening van belang voor alle bedrijven, instanties en andere belanghebbenden in de gehele  (bedrijfs)kolom van branches waarin wij actief zijn. Dat betekent dat Bureau Veritas Nederland bij de uitvoering van haar dienstverlening ten behoeve van haar opdrachtgevers rekening dient te houden met de belangen van zowel haar klanten als die van de bij klant betrokken partijen.

 

Zelfstandig Bestuurs Orgaan (Notified Body):
Bureau Veritas Nederland is voor enkele regelingen "Notified Body". Dat betekent dat ze door de overheid is aangewezen om wettelijke regels te toetsen bij certificaathouders of eigenaren van technische installaties. Met deze aanwijzing opereert Bureau Veritas als Zelfstandig Bestuurs Orgaan (ZBO), hetgeen ook inhoudt dat ze dan moet voldoen aan de eisen uit o.a. de archiefwet aangaande de opslag en toegankelijkheid van gegevens en de periodieke rapportage daarover aan het ministerie. Indien u meer informatie hierover wenst kunt u klikken op onderstaande link.

 

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/

 

Accreditaties:

De website van de nederlandse accreditatie instelling  Raad voor Accreditatie (RvA) biedt u, onafhankelijk van de informatie op de website van Bureau, inzicht in de lopende accreditaties van onze organisatie.

 

 

Contact

Quality Department

Tel: +31 (0)88 450 55 00

Stuur een e-mail
 • ALGERIJE
 • ANGOLA
 • ARGENTINIË
 • Armenia
 • AUSTRALIË
 • OOSTENRIJK
 • AZERBEIDZJAN
 • BAHAMAS
 • BAHREIN
 • BANGLADESH
 • BARBADOS
 • WIT RUSLAND
 • BELGIË
 • BENIN
 • BERMUDA
 • BOLIVIA
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • BOTSWANA
 • BRAZILIË
 • BRUNEI
 • BULGARIJE
 • BURKINA FASO
 • BURUNDI
 • CAMBODJA
 • KAMEROEN
 • CANADA
 • KAAPVERDISCHE EILANDEN
 • CENTRAAL-AFRIKAANSE REPUBLIEK
 • TSJAAD
 • CHILI
 • CHINA
 • COLOMBIA
 • CONGO
 • CONGO (DEMOCRATISCHE REPUBLIEK)
 • COSTA RICA
 • IVOORKUST
 • KROATIË
 • CUBA
 • CURAÇAO
 • TSJECHISCHE REPUBLIEK
 • DENEMARKEN
 • DJIBOUTI
 • DOMINICAANSE REPUBLIEK
 • ECUADOR
 • EGYPTE
 • EL SALVADOR
 • REPUBLIEK EQUATORIAAL - GUINEA
 • ERITREA
 • ESTLAND
 • ETHIOPIË
 • FIJI
 • FINLAND
 • FRANKRIJK
 • FRANS WEST- INDIË
 • GABON
 • GEORGIË
 • DUITSLAND
 • GHANA
 • GIBRALTAR
 • GRIEKENLAND
 • GROENLAND
 • GUATEMALA
 • GUINEE
 • GUINEE BISSAU
 • HONDURAS
 • HONGARIJE
 • IJSLAND
 • INDIA
 • INDONESIË
 • IRAK
 • ISRAEL
 • ITALIË
 • JAPAN
 • JORDANIË
 • KAZACHSTAN
 • KENIA
 • ZUID KOREA
 • KOEWEIT
 • LETLAND
 • LIBANON
 • LIBERIA
 • LIBIË
 • LITOUWEN
 • LUXEMBURG
 • MADAGASCAR
 • MALAWI
 • MALEISIË
 • MALI
 • MALTA
 • MAURITANIË
 • MEXICO
 • MONTENEGRO
 • MAROKKO
 • MOZAMBIQUE
 • Myanmar
 • NAMIBIË
 • NEDERLAND
 • NEDERLANDSE ANTILLEN
 • NIEUW-ZEELAND
 • NICARAGUA
 • NIGER
 • NIGERIA
 • NOORWEGEN
 • OMAN
 • PAKISTAN
 • PANAMA
 • PARAGUAY
 • PERU
 • FILIPPIJNEN
 • POLEN
 • PORTUGAL
 • PUERTO RICO
 • QATAR
 • ROEMENIË
 • RUSLAND
 • RWANDA
 • SAINT- PIERRE & MIQUELON
 • SAOEDI-ARABIË
 • SENEGAL
 • SERVIË
 • SEYCHELLEN
 • SIERRA LEONE
 • SINGAPORE
 • SLOWAKIJE
 • SLOVENIË
 • SOMALIË
 • ZUID-AFRIKA (REP.)
 • SPANJE
 • SRI LANKA
 • SURINAME
 • ZWEDEN
 • ZWITSERLAND
 • SYRIË
 • TAIWAN
 • TANZANIA (VERENIGDE REPUBLIEK)
 • THAILAND
 • TOGO
 • TRINIDAD & TOBAGO
 • TUNESIË
 • TURKIJE
 • TURKMENISTAN
 • OEGANDA
 • OEKRAÏNE
 • VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN
 • VERENIGD KONINKRIJK (GROOT BRITTANNIË EN NOORD IERLAND)
 • VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA
 • URUGUAY
 • OEZBEKISTAN
 • VENEZUELA
 • VIETNAM
 • JEMEN
 • ZAMBIA
 • ZIMBABWE
 • Andere Website
 • AFRIKA
 • Global Website
 • MIDDEN-OOSTEN
 • ZUIDOOST-AZIË
Kies uw branche, activa en/of benodigde dienst
Uw branche

Uw activa

Onze diensten