Bedrijfshistorie

Waar we vandaan komen...
Opgericht in 1828 in Antwerpen had de toenmalige Information Office for Maritime Insurance een eenvoudige doelstelling: het verstrekken van up to date informatie aan scheepsassuradeurs met betrekking tot de staat van onderhoud van schepen en scheepsuitrusting.

In 1829 werd het bedrijf omgedoopt naar Bureau Veritas, nam het embleem van de Waarheid als officiëel logo aan en publiceerde haar eerste Register waarin zo’n 10.000 schepen waren opgenomen. In 1833 werd het hoofdkantoor verplaatst van Antwerpen naar Parijs, waar al eerder een filiaal was opgezet in 1830.

Het bedrijf groeide voortdurend en breidde haar activiteiten uit in nieuwe gebieden zoals “Materiaal Controle” voor de ontluikende spoorwegindustrie en industriële apparatuur. In 1922 vertrouwde de Franse regering Bureau Veritas de officiële controle toe van certificaten voor luchtwaardigheid ten behoeve van de burgerluchtvaart. Ook de automobielindustrie werd niet vergeten; Bureau Veritas zette een aparte afdeling op voor de controle van bussen en vrachtwagens in 1927.


… Waar we naar toe gaan
Wat hebben we sindsdien opgezet? Een veelzijdige dienstverlening voor een succesvolle toekomst.

Klik voor meer details van onze geschiedenis op een van de onderstaande buttons:

De geboorte van een bedrijf, 1828
De weg naar een breder publiek, 1830-1980
Uitbreidend ondernemerschap, 1980-1990
Strategische visie en acquisities, 1990-2000
Bouwen aan een solide ondergrond, 2000 en verder
Het voortouw nemen


De geboorte van een bedrijf, 1828
In de winter van 1821 raasden hevige stormen dwars door Europa en het natuurgeweld resulteerde in bijna 2.000 scheepswrakken en meer dan 20.000 doden. Deze situatie was desastreus voor verzekeringsmaatschappijen. De meeste gingen failliet en voor degenen die overbleven was de concurrentie die nieuwkomers op de verzekeringsmarkt boden hard en langdurig. In deze cruciale fase besloten twee verzekeraars, Alexandre Delehaye en Louis van den Broek, samen met een makelaar in verzekeringen, Auguste Morel, om het Buro voor Inlichtingen voor Scheepvaartverzekeringen (Bureau de Renseignements pour les Assurances Maritimes) op te richten.Het in juni 1828 in Antwerpen opgerichte bedrijf had een eenvoudige doelstelling: verzekeraars op de hoogte houden van schepen in de vaart en het verschaffen van de benodigde informatie om de mate van betrouwbaarheid van schepen en hun uitrusting te kunnen bepalen. Het bedrijf onderscheidde zich van de concurrentie door een nieuwe methodologie.Naast het aangeven welke type navigatie een schip zou kunnen kiezen werd ook een risicoklasse (3/3, 2/3 of 1/3) toegeschreven aan ieder afzonderlijk schip. Deze indicatie was gebaseerd op het scheeps- ontwerp, de kwaliteit van de gebruikte materialen, ouderdom, eerdere ongelukken of averij en de algemene staat van onderhoud van de romp en de tuigage.In 1829 werd het bedrijf omgedoopt naar Bureau Veritas, het eerste Register waarin meer dan 10.000 schepen waren opgenomen werd gepubliceerd en een embleem voor de Waarheid werd toegepast in het bedrijfslogo.

De waarheid en het bewijsand
Het oorspronkelijke logo uit 1829 was ontworpen door Achille Deveria en werd gegraverd door Jacques-Jean Barre. Het was een voorstelling de Waarheid in de vorm van een vrouwenfiguur die half naakt tevoorschijn kwam uit een bron. De oprichters gaven een toelichting op hun keuze voor dit logo door een brief te sturen naar alle ingeschreven bedrijven en daarin duidelijk aan te geven dat het hen ging om “het zoeken naar de waarheid en dit te vertellen zonder vrees of enige voorkeur”.De weg naar een breder publiek (1830-1980)
In 1830 werd een filiaal geopend in Parijs maar in 1833 waren de activiteiten zodanig gegroeid dat het hoofdkantoor werd overgeplaatst naar de Franse hoofdstad. Onder de nieuwe directie groeide het verjongde bedrijf snel zoals blijkt uit dit eerste tijdschrift artikel:

“Niets kan in Frankrijk of elders ter wereld vergeleken worden met dit handboek (het Bureau Veritas Register) in welke bedrijfstak dan ook. Dit handboek is absoluut noodzakelijk voor de verzekeraars en erg nuttig voor de scheepvaartbranche in het algemeen. Wij begrijpen niet waarom deze instelling niet kan rekenen op de steun van de regering want behalve het nut dat hun werk oplevert is het ook nog eens in het algemeen belang.”

Verzekeringstijdschrift “Revue des Assurances”, 1830

De activiteiten van Bureau Veritas bleven niet onopgemerkt op andere gebieden. Zo werd het bedrijf genoemd in drie romans van Jules Verne:
  - “20.000 mijl onder zee” (1869)
  - “Het raadselachtige eiland” (1874)
  - “De overlevenden van de voorzitter” (1875)

... en de naam “Bureau Veritas” kwam terecht in het Franse woordenboek van Larousse terecht en het Gewijzigde en Onverkorte Woordenboek van Webster’s uit 1913.

Wereldwijde expansie
Zonder enige twijfel was het beste bewijs van de vitaliteit van Bureau Veritas de groeiende en wereldwijde expansie. In eerste instantie in Europa zelf, later in Noord- en Zuid Amerika en tenslotte naar alle belangrijke havens van de overige continenten.

In het kielzog van de Industriële Revolutie verbreedde Bureau Veritas ook haar activiteiten en dienstverlening. Met de introductie van ijzer en staal in de scheepsbouw werd het inspecteren van materialen in fabrieken van cruciaal belang. In 1910 werd een nieuwe dienst opgezet, “Controle van Materialen”. Het doel van deze afdeling was om alle materialen die werden toegepast in industriële apparatuur en machines – variërend van dieselmotoren tot locomotieven en dergelijke – te inspecteren evenals de fabrieken waarin ze werden gemaakt.Vervolgens kreeg Bureau Veritas in 1922 van de Franse regering de opdracht om de officiële controle uit te gaan voeren op de certificaten van luchtwaardigheid voor vliegtuigen in de burgerluchtvaart.(De aanzienlijke ervaring van Bureau Veritas uit de scheepvaart was daarvoor al erg waardevol gebleken). De nieuwe luchtvaartafdeling stelde grondige procedures op gebaseerd op periodieke controles en zeer specifieke richtlijnen.

Op een vergelijkbare manier leidden verzoeken van verzekeringsmaatschappijen voor de uitvoering ven periodieke technische inspecties van bussen en vrachtwagens tot de oprichting van de automobielafdeling in 1927.Met een groeiend aantal ongelukken in (industriële) productie in de jaren direct na de Eerste Wereldoorlog realiseerden verzekeraars zich dat zij risico’s niet langer zouden kunnen dekken tenzij er periodieke inspecties zouden worden ingevoerd. Ook deze keer speelde Bureau Veritas in op de markt en werd de afdeling “Bouw en Civiele Techniek” opgericht.Rond 1932 had Bureau Veritas inmiddels ook haar eigen laboratoria te Levallois-Perret in de buurt van Parijs waar metallurgische en chemische analyses werden uitgevoerd evenals het testen van bouwmaterialen.Uitbreidend ondernemerschap, 1980-1990
Tussen 1980 en 1990 zette Bureau Veritas een aantal nieuwe divisies op om te kunnen voorzien in specifieke behoeften uit de markt.

Bivac
In 1984 werd Bureau Veritas benaderd door de regering van Nigeria om pre shipment inspecties uit te voeren voor de import van goederen. Het was een volledig nieuwe activiteit voor Bureau Veritas maar een die men zich snel eigen zou maken en ook zou ontwikkelen in andere landen. Een wereldwijd netwerk werd spoedig opgezet om met nationale overheden over de gehele wereld te kunnen samenwerken.

BVQi (tegenwoordig Bureau Veritas Certification)
Rond 1988 werden kwaliteitseisen en ISO certificering voor veel bedrijven van essentiëel belang. Met een groeiende behoefte aan onafhankelijk uitgevoerde derde partij systeemcertificering was Bureau Veritas in een sterke positie om hierop te reageren.

Veritas Auto
In 1990 werd een belangrijke en omvangrijke divisie opgericht om periodieke inspecties van motorvoertuigen uit te voeren. Deze activiteite werd echter een aantal jaren later afgestoten.Strategische visie en acquisities, 1990-2000
n 1995 zorgden twee nieuwe aandeelhouders, CGIP en Poincaré Investissement, voor een verse financiële injectie in de bedrijfsactiviteiten van Bureau Veritas. Tegelijkertijd groeide de economie in mondiaal verband in een razend tempo. De economische boom in Azië en het opkomen van sterke economiëen in Rusland en Oost Europa veranderden de markt. Daarnaast was er in Europa en Noord Amerika sprake van groeiende aandacht voor kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu, hetgeen hand in hand ging met de verspreiding van nieuwe wet- en regelgeving. Snel ontwikkelende landen begonnen hun eigen wet- en regelgeving af te stemmen op die in de Verenigde Staten en Europa.

Normen vonden hun weg achterwaarts in de bedrijfstakken aangezien ontwikkelde markten eisten dat hun leveranciers in andere delen van de wereld aan dezelfde normen zouden kunnen voldoen. In deze uitdagende omgeving ontwikkelde Bureau Veritas een aantal prioriteiten gebaseerd op externe groei en die hielpen om haar positie in de meer mature markten te verstevigen.

Belangrijke acquisities
1996 was een belangrijk jaar waarin een belangrijke overname in Frankrijk plaatsvond; Bureau Veritas verkreeg 100% belang in CEP capital en werd daarmee marktleider op het gebied van conformity assessement in de bouw en installatiebranche.

Kort daarna zorgden de overnames van twee gereputeerde Amerikaanse firma’s met testlaboratoria in Azië – ACTS (Acts Testing Labs) in 1998 en MTL (Merchandise Testing Laboratories in 2001 – voor een uitbreiding in de activiteitenportfolio: de positie voor het testen van consumer products was nu aanzienlijk versterkt. De “Consumer Products Service Divisie” is momenteel een van de internationale marktleiders op het gebied van kwaliteitsonderzoek bij fabrikanten en retailers.Bouwen aan een solide ondergrond, 2000 en verder
In de afgelopen paar jaar heeft Bureau Veritas haar organisatie gestroomlijnd om een betere marktgerichtheid te bewerkstelligen een sterk groeimomentum vast te houden. De groep is nu gestructureerd rondom 8 internationale en wereldwijde activiteiten:
  - Marine (Scheepvaart)
  - Industrie
  - Inspectie Bedrijfsmiddelen
  - Gezondheid, Veiligheid en Milieu (HSE)
  - Bouw & Installatie
  - Certificering
  - Consumer Products
  - Overheidsdiensten en Internationale Handel

Bureau Veritas heeft een sterke concurrentiepositie opgebouwd in deze activiteiten:
  - al deze activiteiten zijn gepositioneerd op markten met een groot potentiëel en sterke groei
  - een wereldwijd leidende marktpositie in alle individuele activiteiten
  - een efficiënt en dicht internationaal netwerk
  - een diepgaande technische expertise die erkend wordt door betrokken autoriteiten en accreditatie instellingen
  - een solide track record in groei door acquisities

De stroom van acquisities is in het bijzonder in de afgelopen 5 jaar aanzienlijk geweest en heeft ertoe bijgedragen dat er een solide ondergrond is neergezet in 3 specifieke landen in het bijzonder:

Verenigde Staten:
Na de integratie van US Laboratories in 2003 heeft de groep haar aanwezigheid verder versterkt aan het begin van 2004 via de acquisitie van Berryman & Henigar en Graham Marcus, waarvan de diensten zich ondermeer richten op code compliance, programma en constructiemanagement, management van bedrijfsmiddelen en dienstverlening op het gebied van het milieu. Begin 2005 verwierf de groep eveneens Linhart Petersen Powers Associates (LP2A) dat gespecialiseerd is in dienstverlening aan Amerikaanse gemeenten, in het bijzonder met het oog op het voldoen aan bouwvoorschriften. In een later stadium gaf de overname van OneCIS, de inspectie divisie van de OneBeacon verzekeringsgroep, aan Bureau Veritas toegang tot de markt van inspectie en beoordeling van drukapparatuur volgens de ASME normen. Verder droegen de overnames van Clayton en NATLSCO bij aan een verdere versterking op het terrein van dienstverlening rondom kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu.

Verenigd Koninkrijk:
In een land waar het investeringsklimaat voor infrastructuur en de bouw- en installatiesector erg goed is geweest in de afgelopen paar jaar nam Bureau Veritas in 2002 de Weeks Group over. Dit zorgde voor een aanzienlijke uitbreiding van capaciteit met betrekking tot milieu- en geotechnisch advies in heel Engeland zowel als testlaboratoria voor bouwmaterialen en chemische analyse. Een andere en belangrijke mijlpaal was de overname van Casella in 2005, een van de marktleiders op het gebied van dienstverlening in relatie tot kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu in Engeland.

Australië:
In 2006 nam Bureau Veritas 3 bedrijven over in Australië om een goede basis te leggen voor HSE activiteiten in het hele land: Kilpatrick, Intico en IRC. Intico bracht ook een sterke aanwezigheid mee in de mijnbouwsector met betrekking tot inspecties.Het voortouw nemen
Een sterke organische groei en meer dan 50 bedrijfsovernames in de afgelopen 10 jaar hebben ons in een leidende rol gebracht binnen ons vakgebied en ons een brede en ongeëvenaarde expertise gegeven op het gebied van kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu.

Deze expertise willen we graag met u delen.
Contact

Bureau Veritas Nederland

Tel: +31 (0)88 450 88 00

Stuur een e-mail
 • ALGERIJE
 • ANGOLA
 • ARGENTINIË
 • Armenia
 • AUSTRALIË
 • OOSTENRIJK
 • AZERBEIDZJAN
 • BAHAMAS
 • BAHREIN
 • BANGLADESH
 • BARBADOS
 • WIT RUSLAND
 • BELGIË
 • BENIN
 • BERMUDA
 • BOLIVIA
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • BOTSWANA
 • BRAZILIË
 • BRUNEI
 • BULGARIJE
 • BURKINA FASO
 • BURUNDI
 • CAMBODJA
 • KAMEROEN
 • CANADA
 • KAAPVERDISCHE EILANDEN
 • CENTRAAL-AFRIKAANSE REPUBLIEK
 • TSJAAD
 • CHILI
 • CHINA
 • COLOMBIA
 • CONGO
 • CONGO (DEMOCRATISCHE REPUBLIEK)
 • COSTA RICA
 • IVOORKUST
 • KROATIË
 • CUBA
 • CURAÇAO
 • TSJECHISCHE REPUBLIEK
 • DENEMARKEN
 • DJIBOUTI
 • DOMINICAANSE REPUBLIEK
 • ECUADOR
 • EGYPTE
 • EL SALVADOR
 • REPUBLIEK EQUATORIAAL - GUINEA
 • ERITREA
 • ESTLAND
 • ETHIOPIË
 • FIJI
 • FINLAND
 • FRANKRIJK
 • FRANS WEST- INDIË
 • GABON
 • GEORGIË
 • DUITSLAND
 • GHANA
 • GIBRALTAR
 • GRIEKENLAND
 • GROENLAND
 • GUATEMALA
 • GUINEE
 • GUINEE BISSAU
 • HONDURAS
 • HONGARIJE
 • IJSLAND
 • INDIA
 • INDONESIË
 • IRAK
 • ISRAEL
 • ITALIË
 • JAPAN
 • JORDANIË
 • KAZACHSTAN
 • KENIA
 • ZUID KOREA
 • KOEWEIT
 • LETLAND
 • LIBANON
 • LIBERIA
 • LIBIË
 • LITOUWEN
 • LUXEMBURG
 • MADAGASCAR
 • MALAWI
 • MALEISIË
 • MALI
 • MALTA
 • MAURITANIË
 • MEXICO
 • MONTENEGRO
 • MAROKKO
 • MOZAMBIQUE
 • Myanmar
 • NAMIBIË
 • NEDERLAND
 • NEDERLANDSE ANTILLEN
 • NIEUW-ZEELAND
 • NICARAGUA
 • NIGER
 • NIGERIA
 • NOORWEGEN
 • OMAN
 • PAKISTAN
 • PANAMA
 • PARAGUAY
 • PERU
 • FILIPPIJNEN
 • POLEN
 • PORTUGAL
 • PUERTO RICO
 • QATAR
 • ROEMENIË
 • RUSLAND
 • RWANDA
 • SAINT- PIERRE & MIQUELON
 • SAOEDI-ARABIË
 • SENEGAL
 • SERVIË
 • SEYCHELLEN
 • SIERRA LEONE
 • SINGAPORE
 • SLOWAKIJE
 • SLOVENIË
 • SOMALIË
 • ZUID-AFRIKA (REP.)
 • SPANJE
 • SRI LANKA
 • SURINAME
 • ZWEDEN
 • ZWITSERLAND
 • SYRIË
 • TAIWAN
 • TANZANIA (VERENIGDE REPUBLIEK)
 • THAILAND
 • TOGO
 • TRINIDAD & TOBAGO
 • TUNESIË
 • TURKIJE
 • TURKMENISTAN
 • OEGANDA
 • OEKRAÏNE
 • VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN
 • VERENIGD KONINKRIJK (GROOT BRITTANNIË EN NOORD IERLAND)
 • VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA
 • URUGUAY
 • OEZBEKISTAN
 • VENEZUELA
 • VIETNAM
 • JEMEN
 • ZAMBIA
 • ZIMBABWE
 • Andere Website
 • AFRIKA
 • Global Website
 • MIDDEN-OOSTEN
 • ZUIDOOST-AZIË
Kies uw branche, activa en/of benodigde dienst
Uw branche

Uw activa

Onze diensten