Gebruiksvoorwaarden website

Het gebruik van deze website en de voorwaarden en omstandigheden waaronder wij informatie verschaffen vallen onder de bepalingen van deze juridische notitie. Door gebruik te maken van deze website erkent u dat u deze voorwaarden accepteert.

Beveiliging
Wij beschouwen uw privacy als een eerste prioriteit. De gegevens die wij van u verzamelen indien u ervoor kiest om deze aan ons ter beschikking te stellen stellen ons in staat om u informatie toe te zenden over producten en diensten waarin u belangstelling heeft getoond. De gegevens kunnen voor dit doel ter beschikking worden gesteld aan bedrijven of bedrijfsonderdelen binnen Bureau Veritas. Door uw gegevens aan ons ter beschikking te stellen gaat u ermee akkoord om deze aan te wenden voor het gebruik zoals hierboven is aangegeven. Wij zullen uw gegevens niet doorgeven aan derden buiten Bureau Veritas tenzij dit valt binnen het kader van het voldoen aan onze opdrachten of een verzoek.

Met het oog op beveiliging en zeker te stellen dat deze website beschikbaar blijft voor alle gebruikers houdt Bureau Veritas toezicht op het netwerkverkeer om ongeautoriseerde pogingen om informatie te uploaden, te veranderen of op andere wijze schade te veroorzaken aan de website in kaart te brengen. Iedereen die gebruik maakt van deze website gaat nadrukkelijk akkoord met dit toezicht.

Ongeautoriseerde pogingen om enige vorm van informatie die in dit systeem is opgeslagen te veranderen, beveiliging uit te schakelen of te omzeilen of om dit systeem te gebruiken voor andere doelen dan waarvoor het is bestemd zijn verboden en kunnen leiden tot strafrechtelijke vervolging.

Indien bij toezicht blijkt dat er bewijs aan het licht komt voor mogelijke criminele activiteiten dan kan dit ter beschikking worden gesteld aan de hierop betrekking hebbende autoriteiten.

Copyright verklaring
De volledige inhoud van de websites van Bureau Veritas is het eigendom van BUREAU VERITAS tenzij anders aangegeven. Alle rechten zijn voorbehouden. Geen enkel onderdeel van deze website mag worden     nagemaakt, verzonden of gekopieerd in welke vorm en met welke middelen dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bureau Veritas; het is wel toegestaan om informatie te downloaden die als zodanig voor vrij gebruik ter beschikking is gesteld.

Disclaimer
De documenten die op deze website zijn geplaatst kunnen hypertext links bevatten of informatie die ontwikkeld en onderhouden worden door andere publieke en particuliere organisaties. Deze links en informatie zijn opgenomen voor het gemak van de bezoekers van deze website. BUREAU VERITAS geeft geen garantie voor wat betreft de detaillering, relevantie, geldigheid of volledigheid van welke informatie in links dan ook. Daarnaast is het aanbrengen van links of informatie in relatie tot andere websites dan die van Bureau Veritas niet bedoeld om daar extra aandacht of gewicht aan te geven en tevens is het niet de bedoeling om hieruit enige vorm van support, aanbeveling of onderschrijving van meningen uit af te leiden. Dat geldt eveneens ten aanzien van commerciele producten of diensten die door deze externe websites worden aangeprezen of de organisaties die deze websites ondersteunen hetzij via merk- of productnaam of op enig andere wijze.

Enige verwijzing naar specifieke commerciele producten, processen of diensten of het gebruik van bedrijfs- en handelsnamen en merken op de websites van Bureau Veritas is slechts bedoeld voor het informeren en het gemak van bezoekers van deze website en dient op geen enkele wijze te worden opgevat als aanbeveling ofbegunstiging uit naam van Bureau Veritas. De meningen en opvattingen van auteurs die hierin genoemd worden vormen niet noodzakelijkerwijs de meningen en opvattingen van Bureau Veritas en dienen derhalve dan ook niet te worden aangewend voor advertenties of productpromotie.

Disclaimer Aansprakelijkheid
Alles wordt in het werk gesteld om juiste en volledige informatie te verstrekken. Desalniettemin is er - in het licht van de duizenden beschikbare documenten die vaak met korte deadlines worden geuploaded - geen garantie te geven dat er zich geen fouten of vergissingen voordoen. Bureau Veritas claimt niet dat de juistheid, volledigheid of relevantie van de inhoud van deze website boven fouten verheven is en doet in relatie hiertoe geen beloften en geeft daarvoor ook geen garanties. Enige vorm van aansprakelijkheid met betrekking tot fouten of het ontbreken van informatie in de inhoud van deze website wordt nadrukkelijk afgewezen.

Met betrekking tot de inhoud van de websites van Bureau Veritas geven noch Bureau Veritas noch haar medewerkers noch haar subcontractors op expliciete of impliciete wijze enige garantie. Dit heeft tevens betrekking op maar niet met uitsluiting van de garanties van het geen inbreuk maken op rechten van derden en de garanties van verhandelbaarheid en geschiktheid voor een specifiek doel in relatie tot de beschikbare inhoud van de websites van Bureau Veritas of andere Internet bronnen die daaraan zijn gekoppeld. Bureau Veritas is eveneens niet wettelijk aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of geschiktheid van welke vorm van informatie, producten of processen dan ook die hierin worden weergegeven en een en ander is ook van toepassing op computervirussen. Bureau Veritas geeft nadrukkelijk te kennen dat het gebruik van informatie op de website of van producten of processen niet op voorhand voorbij zou kunnen gaan aan inbreuk op rechten in particulier eigendom.

 • ALGERIJE
 • ANGOLA
 • ARGENTINIË
 • Armenia
 • AUSTRALIË
 • OOSTENRIJK
 • AZERBEIDZJAN
 • BAHAMAS
 • BAHREIN
 • BANGLADESH
 • BARBADOS
 • WIT RUSLAND
 • BELGIË
 • BENIN
 • BERMUDA
 • BOLIVIA
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • BOTSWANA
 • BRAZILIË
 • BRUNEI
 • BULGARIJE
 • BURKINA FASO
 • BURUNDI
 • CAMBODJA
 • KAMEROEN
 • CANADA
 • KAAPVERDISCHE EILANDEN
 • CENTRAAL-AFRIKAANSE REPUBLIEK
 • TSJAAD
 • CHILI
 • CHINA
 • COLOMBIA
 • CONGO
 • CONGO (DEMOCRATISCHE REPUBLIEK)
 • COSTA RICA
 • IVOORKUST
 • KROATIË
 • CUBA
 • CURAÇAO
 • TSJECHISCHE REPUBLIEK
 • DENEMARKEN
 • DJIBOUTI
 • DOMINICAANSE REPUBLIEK
 • ECUADOR
 • EGYPTE
 • EL SALVADOR
 • REPUBLIEK EQUATORIAAL - GUINEA
 • ERITREA
 • ESTLAND
 • ETHIOPIË
 • FIJI
 • FINLAND
 • FRANKRIJK
 • FRANS WEST- INDIË
 • GABON
 • GEORGIË
 • DUITSLAND
 • GHANA
 • GIBRALTAR
 • GRIEKENLAND
 • GROENLAND
 • GUATEMALA
 • GUINEE
 • GUINEE BISSAU
 • HONDURAS
 • HONGARIJE
 • IJSLAND
 • INDIA
 • INDONESIË
 • IRAN
 • IRAK
 • ISRAEL
 • ITALIË
 • JAPAN
 • JORDANIË
 • KAZACHSTAN
 • KENIA
 • ZUID KOREA
 • KOEWEIT
 • LETLAND
 • LIBANON
 • LIBERIA
 • LIBIË
 • LITOUWEN
 • LUXEMBURG
 • MADAGASCAR
 • MALAWI
 • MALEISIË
 • MALI
 • MALTA
 • MAURITANIË
 • MEXICO
 • MONTENEGRO
 • MAROKKO
 • MOZAMBIQUE
 • Myanmar
 • NAMIBIË
 • NEDERLAND
 • NEDERLANDSE ANTILLEN
 • NIEUW-ZEELAND
 • NICARAGUA
 • NIGER
 • NIGERIA
 • NOORWEGEN
 • OMAN
 • PAKISTAN
 • PANAMA
 • PARAGUAY
 • PERU
 • FILIPPIJNEN
 • POLEN
 • PORTUGAL
 • PUERTO RICO
 • QATAR
 • ROEMENIË
 • RUSLAND
 • RWANDA
 • SAINT- PIERRE & MIQUELON
 • SAOEDI-ARABIË
 • SENEGAL
 • SERVIË
 • SEYCHELLEN
 • SIERRA LEONE
 • SINGAPORE
 • SLOWAKIJE
 • SLOVENIË
 • SOMALIË
 • ZUID-AFRIKA (REP.)
 • SPANJE
 • SRI LANKA
 • SURINAME
 • ZWEDEN
 • ZWITSERLAND
 • SYRIË
 • TAIWAN
 • TANZANIA (VERENIGDE REPUBLIEK)
 • THAILAND
 • TOGO
 • TRINIDAD & TOBAGO
 • TUNESIË
 • TURKIJE
 • TURKMENISTAN
 • OEGANDA
 • OEKRAÏNE
 • VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN
 • VERENIGD KONINKRIJK (GROOT BRITTANNIË EN NOORD IERLAND)
 • VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA
 • URUGUAY
 • OEZBEKISTAN
 • VENEZUELA
 • VIETNAM
 • JEMEN
 • ZAMBIA
 • ZIMBABWE
 • Andere Website
 • AFRIKA
 • Global Website
 • MIDDEN-OOSTEN
 • ZUIDOOST-AZIË
Kies uw branche, activa en/of benodigde dienst
Uw branche

Uw activa

Onze diensten