ASSET MANAGEMENT - FACILITY COMPLIANCE AUDIT

Asset Management - Facility Compliance Audit

INTRODUCTIE Facility compliance audit 

Er bestaat veel wet- en regelgeving op het gebied van gebouwgebruik en gebouwbeheer. Als eigenaar, beheerder, facility manager of propertymanager van een gebouw bent u verantwoordelijk voor het voldoen aan alle regels. Daarvoor moet u inspecties, risk assessments, certificaten en overige onderzoeken laten uitvoeren op uiteenlopende aspecten, installaties en voorzieningen.

Veel gebouwbeheerders geven aan dat ze de weg kwijtraken in het woud van regelgeving en niet met zekerheid kunnen zeggen of ze aan alle aspecten voldoen. Bent u benieuwd hoe uw situatie werkelijk is? Een Facility Compliance Audit geeft u hier inzicht in.

Waarom een Facility Compliance Audit?

Er zijn veel partijen die eisen kunnen stellen aan het beheer of gebruik van uw gebouw. De Rijksoverheid is een bekende, maar ook provinciale of gemeentelijke overheden, brandweer, politie, milieudiensten, Arbowetgeving of verzekeraars hebben hun eisen en regels. Wanneer u een Facility Compliance Audit laat uitvoeren, geeft dat u inzicht in de wet- en regelgeving die op uw situatie van toepassing is. In de eisen die daarbij horen en in de mate waarin u eraan voldoet.

Wanneer we veel afwijkingen vinden, dan kunt u de Facility Compliance Audit uitbreiden met een risicoweging per aspect. U ziet dan in één oogopslag aan welke afwijking u direct prioriteit moet geven, en welke minder urgent is. Hierop kunt u dan ook uw budgetten en de planning van herstelwerkzaamheden afstemmen.

Daarnaast kunt u de Facility Compliance Audit laten uitbreiden met een periodieke check op actualisatie van wet- en regelgeving. Zo blijft u op de hoogte van de laatste stand van zaken en hoeft u zich niet te laten verrassen door gewijzigde eisen in de wetgeving.

Facility Compliance Audit voor uw organisatie

Bureau Veritas Asset Management is gespecialiseerd in het controleren en adviseren bij gebouwbeheer. Wij kunnen een Facility Compliance Audit bij u uitvoeren die precies is afgestemd op uw gebouw. Daarnaast kunnen wij u helpen met het opstellen van een verbeterplan, de planning van herstelmaatregelen en het controleren van de uitvoering. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat uw gebouwen en installaties voldoen aan de wettelijke verplichtingen én de door u gewenste condities.

Bureau Veritas Asset Management

Bureau Veritas Asset Management richt zich op ondersteuning van uw gebouwbeheer. Facility Compliance Audits zijn daarin een onmisbaar onderdeel. Onze aanpak kenmerkt zich door de inzet van speciale teams van deskundige specialisten, die zich richten op specifieke projecten of onderdelen daarvan. Wij beschikken in zowel binnen- als buitenland over een ruime mate van expertise en praktijkervaring. Deze kunnen we flexibel inzetten en onze dienstverlening volledig afstemmen op uw behoefte.

Stuur mij meer informatie of een vrijblijvende offerte

Neem contact op