Certificering Voedselveiligheidssysteem Mc Donald’s SQMS

Certificering Voedselveiligheidssysteem Mc Donald’s SQMS

INTRODUCTIE Certificering Voedselveiligheidssysteem Mc Donald’s SQMS

Veiligheid van voedingsmiddelen vormt in internationaal verband al decennia lang een primair punt van aandacht voor wereldwijd actieve (belangen) organisaties naast overheden en het internationale bedrijfsleven. Het structureel terugdringen van risico’s voor consumenten of deze risico’s tot een aanvaardbaar niveau reduceren van risico’s staat hierbij centraal.

In dit streven komen in de voedingsmiddelenindustrie – variërend van producent tot retailer en van transporteur tot fast food keten – het belang van voedselveiligheid en het voldoen aan relevante wet- en regelgeving samen. Daarnaast is het allesoverheersende consumentenbelang eveneens uitgegroeid tot een commerciële ‘license to operate’ die bepalend is voor het succes van organisaties in de food sector.

MC DONALD’S SUPPLIER QUALITY MANAGEMENT SYSTEM (SQMS) - versie 4.3

Als aanbieder van fast food via meer dan 36.000 vestigingen in ruim 100 landen is permanente voedselveiligheid en kwaliteit ten behoeve van de consument voor Mc Donald’s een vast gegeven. Tegen deze achtergrond ontwikkelde het concern een breed scala van normenkaders die deels gebaseerd zijn op normen als ISO 9001 (kwaliteit) en ISO 22000 (voedselveiligheid) en daarnaast op bedrijfseigen richtlijnen.

Behalve het op kwaliteit en voedselveiligheid gerichte normenkader Mc Donald’s SQMS bestaan er ook andere normenkaders zoals het Mc Donald’s Distributor Quality Management System en het Mc Donald’s Restaurant Food Safety Management System.

TOEPASSINGSGEBIED

Het normenkader van Mc Donald’s Supplier Quality Management System is van toepassing op leveranciers die rechtstreeks producten leveren aan de restaurants van de Mc Donald’s restaurantketen.

NORMINHOUD

De belangrijkste onderdelen van het normenkader van Mc Donald’s SQMS kunnen als volgt worden samengevat: management voedselveiligheid en kwaliteit, managementverantwoordelijkheid, crisismanagement, HACCP principes, specifieke producteisen en voortdurende verbetering.

Afhankelijk van een al geïmplementeerde en gecertificeerde certificatienorm voor voedselveiligheid (BRC, SQF, IFS of FSSC 22000) dient de leverancier aanvullend het normenkader van Mc Donald’s SQMS geheel of gedeeltelijk toe te passen en te laten toetsen.

BEOORDELINGSTRAJECT

Het beoordelingstraject (er is sprake van een externe assessment i.p.v. formele certificering) volgens het normenkader Mc Donald’s SQMS volgt een eigen en door opdrachtgever Mc Donald’s bepaald patroon.

In de regel is er sprake van een jaarlijkse toetsing, voor zogeheten Categorie 1 leveranciers (leveranciers van producten met een verhoogd voedselveiligheidsrisico zoals vlees, vis, gevogelte, eieren en ei-producten en bakproducten) geldt dat toetsing 2 maal per jaar moet plaatsvinden.

In functie van de uitkomst van de toetsing kan de betrokken leverancier bij goed gevolg op eigen verzoek een certificaat ontvangen met een oplopend niveau van C naar A, waarbij de ondergrens op minimaal 70% van het maximaal te behalen resultaat is gesteld (niveau C).

Wilt u meer gedetailleerde informatie over certificering in het algemeen ontvangen? Bekijk dan onze brochure Het Certificatieproces. Deze kunt u downloaden op onze website.

AANVULLENDE NORMEN

Het toetsingskader volgens Mc Donald’s SQMS kan als een op zichzelf staand auditprogramma worden toegepast, maar combinaties met algemene normen – zoals ISO 9001 (kwaliteit) – of thema-specifieke normen zoals BRC Food Safety, SQF, IFS FSSC 22000 of het Mc Donald’s Social Workplace Accountability toetsingskader zijn ook mogelijk.

Stuur mij meer informatie of een vrijblijvende offerte

Neem contact op