Certificering Milieumanagement-Systeem

ISO 14001:2015 
Milieumanagement-Systeem

CERTIFICERING MILIEUMANAGEMENTSYSTEEM ISO 14001:2015

INTRODUCTIE ISO 14001:2015

In de afgelopen decennia is in steeds meer landen het besef ontstaan dat bescherming van het milieu en het terugdringen van milieubelasting een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is. Van nationale en internationale overheden en het bedrijfsleven. MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) en duurzaamheid vormden een steeds prominentere context. Daarbinnen hebben nationale en internationale initiatieven gezorgd voor verdere structurering van milieuwet- en regelgeving.

Op basis van deze ontwikkelingen is het fundament gelegd voor milieubeleid binnen bedrijven en instellingen, die door middel van een internationaal erkende norm kan worden gecertificeerd. Een concreet voorbeeld hiervan is de Europese EED (European Energy Directive) wetgeving rondom energiereductie en de daarmee samenhangende CO2 uitstoot. De norm ISO 14001, aangevuld met de norm CO2 Reductiemanagement, wordt daarbinnen gebruikt als erkende methodiek om aan dit wettelijke kader te voldoen (als alternatief voor de in de praktijk minder toegepaste combinatie ISO 14001 en ISO 14051).

ISO 14001:2015

De nieuwe versie van de internationaal erkende norm ISO 14001:2015 is het resultaat van de ontwikkelingen in milieugericht denken. De procesmatige benadering en de beheersing van bedrijfsactiviteiten staan in het teken van voortdurende verbetering, klanttevredenheid, efficiency en risicomanagement. En in het voldoen aan wet- en regelgeving. Het bereiken van een evenwicht tussen milieu, maatschappij en economie wordt overal beschouwd als de basis voor duurzame ontwikkeling. De norm ISO 14001 is daarom actueler dan ooit.

TOEPASSINGSGEBIED

De norm ISO 14001 voor milieumanagement is generiek. Dat wil zeggen dat de methodiek kan worden toegepast op elk type organisatie, zowel in Nederland als internationaal, ongeacht de omvang, het aantal medewerkers, de sector waarin de organisatie actief is of de aard van de (primaire) activiteiten, zoals profit, non-profit of overheid.

NORMINHOUD iSO 14001:2015

Het schema van de norm ISO 14001:2015 is opgebouwd rondom een aantal kernfacetten die belangrijk zijn in de dagelijkse bedrijfsvoering. Hierbij gaat het om de context van de organisatie, leiderschap, planning, ondersteuning, uitvoering, evaluatie van (bedrijf)prestaties en (continue) verbetering.

De 2015-versie van ISO 14001 legt nog meer nadruk op het anticiperen op en managen van potentiele milieurisico’s in bedrijfsvoering. Daarnaast is er meer aandacht voor het rekening houden met en inspelen op de verwachtingen en behoeften van stakeholders (belanghebbenden).

CERTIFICATIETRAJECT

Hoe ziet dit certificatietraject eruit? Het certificatietraject van ISO 14001:2015 volgt het patroon van alle andere generieke managementsysteemnormen. Dat is gebaseerd op een uitvoeringsmethodiek in een vaste cyclus van 3 jaar. Na een voor- en toetsingsonderzoek, ook wel Fase 1 en Fase 2 of certificatie audit genoemd, wordt de gecertificeerde organisatie jaarlijks aan een tussentijds onderzoek onderworpen. Op die manier kan worden vastgesteld of nog steeds wordt voldaan aan de eisen van de norm. Deze onderzoeken noemen we surveillance audits. Aan het einde van de periode kan de gecertificeerde organisatie een nieuwe cyclus van 3 jaar opstarten die begint met een hercertificatie audit.

Wilt u meer gedetailleerde informatie over certificering in de praktijk ontvangen? Bekijk dan onze brochure Het Certificatieproces. Deze kunt u downloaden op onze website.

AANVULLENDE NORMEN

De norm ISO 14001 kent dezelfde basisstructuur als bijvoorbeeld de normen ISO 9001 (kwaliteit), ISO 45001 (gezond en veilig werken), ISO 27001 (informatiebeveiliging) of ISO 50001 (energiemanagement). De norm kan hierdoor in combinatie met een of meer van deze normen worden ingezet. Daarnaast kan deze norm gecombineerd worden met andere nationale, internationale of branchespecifieke normen.

Zoals aangegeven biedt de combinatie ISO 14001 en CO2 Reductiemanagement de mogelijkheid om te voldoen aan de verplichtingen van de EED energiewetgeving.

Stuur mij meer informatie of een vrijblijvende offerte

Neem contact op