Inspectie en Certificering Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallaties

Brandmeld- en Ontruimings
alarminstallaties

Inspectie en Certificering 

inspectie en certificering brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties

De eisen voor brandmeldinstallaties in gebouwen zijn per bouwaard en gebruiksfunctie vastgelegd in bijlage 1 van het Bouwbesluit 2012. Afhankelijk van het risico bestaat er een verplichting tot het tonen van een geldig inspectiecertificaat aan het bevoegd gezag. Bureau Veritas is geaccrediteerd om de benodigde inspecties voor het verkrijgen van dit certificaat uit te voeren. Deze inspecties vinden plaats op basis van de uitgangspunten die door derden zijn opgesteld in een Uitgangspuntendocument (UPD) of een Programma van Eisen (PvE). Bureau Veritas beoordeelt de installaties in samenhang met bouwkundige en organisatorische maartregelen waardoor, bij goedkeuring, de effectiviteit van de installatie gewaarborgd is.

TOEPASSINGSGEBIED

Brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties worden in alle marktsegmenten toegepast. In het Bouwbesluit 2012 wordt voor elke gebruiksfunctie van een gebouw aangegeven of er een wettelijke verplichting bestaat tot inspectie van deze installaties. Het besluit maakt onderscheid tussen de volgende gebruiksfuncties:

 • Woonfunctie
 • Bijeenkomstfunctie
 • Celfunctie
 • Gezondheidsfunctie
 • Industriefunctie
 • Kantoorfunctie
 • Logiesfunctie
 • Onderwijsfunctie
 • Sportfunctie
 • Winkelfunctie
 • Overige gebruiksfuncties

Ook zonder verplichting kan inspectie van toegevoegde waarde zijn. Een onafhankelijk uitgevoerde inspectie door een type A geaccrediteerde inspectie-instelling kan aantonen dat de veiligheid voor het personeel en de bezoekers van uw bedrijf gewaarborgd is.

NORMINHOUD: NEN 2535, NEN 2575, NEN 2654-1 en NEN 2654-2

De gebruikelijke normen die in Nederland worden gehanteerd voor brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties zijn NEN 2535, NEN 2575, NEN 2654-1 en NEN 2654-2. NEN 2535 en NEN 2575 stellen eisen aan het ontwerp, de uitvoering, de compatibiliteit en de kwaliteit van de te installeren brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties. NEN 2654 geeft aanwijzingen voor en stelt eisen aan het beheer, de controle en het onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties.

CERTIFICATIETRAJECT: CCV inspectieschema brandbeveiliging

Hoe ziet dit certificatietraject eruit? Inspecties kunnen plaatsvinden op afgeleide doelstellingen conform het CCV-inspectieschema Brandbeveiliging, waarna bij goedkeuring een inspectiecertificaat kan worden verstrekt.

RVA ACCREDITATIE

Bureau Veritas is door de Raad van Accreditatie geaccrediteerd voor het uitvoeren van inspectiewerkzaamheden onder registratienummer I 0002, Type A (zie ook RVA.nl). Dit geldt voor inspecties op afgeleide doelstellingen, conformiteit met het UPD-PGS en inspecties op normconformiteit.

Stuur mij meer informatie of een vrijblijvende offerte

Neem contact op