bezwaar

Bezwarenmanagement

Inleiding Bezwarenmanagement

Indien de klant het niet eens is met een door Bureau Veritas Nederland genomen besluit inzake een door Bureau Veritas Nederland uitgevoerde conformiteitsbeoordeling kan de klant bij de directie van Bureau Veritas Nederland een bezwaar indienen.

Dit kan door het invullen van onderstaand contactformulier. Het bezwaar inclusief onderliggende documentatie (documentatie van het belang voor de onderbouwing van het bezwaar) wordt door de directie in behandeling genomen.

Vervolgstappen

Indien de klant het niet eens is met een door Bureau Veritas Nederland genomen besluit inzake een indienend bezwaar kan een beroep worden aangetekend bij de rechtbank van Amersfoort (vestigingsplaats van Bureau Veritas Nederland).

Een beschrijving van de werkwijze voor klachten en bezwaren is beschikbaar op aanvraag van belanghebbenden en kan worden aangevraagd via onderstaand contactformulier