Assessment Ethisch en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen SMETA en SMETA-AIM Progress

Assessment Ethisch en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen SMETA en SMETA-AIM Progress

INTRODUCTIE Assessment Ethisch en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen SMETA en SMETA-AIM Progress

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en het vaak als synoniem toegepaste begrip duurzaamheid zijn in de laatste decennia stevig verankerd geraakt in de maatschappij, de politiek en het bedrijfsleven. Tegenwoordig heeft MVO bij veel organisaties haar intrede gedaan en maakt het deel uit van de strategie en de operationele bedrijfsvoering.

Deze ontwikkeling is deels toe te schrijven aan het gegeven dat de overheid en het bedrijfsleven MVO in toenemende mate en in breed verband als een kritische succesvoorwaarde beschouwen. In veel gevallen fungeert MVO ook als een onderscheidende factor.

Tegen deze achtergrond hebben overheidsinstanties, NGO’s en het bedrijfsleven in internationaal verband tal van initiatieven ontplooid om concreet invulling te geven aan ethisch en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De ontwikkeling van het SMETA toetsingskader en het aanvullende SMETA-AIM Progress toetsingskader is daarvan een prominent voorbeeld.

SMETA EN SMETA-AIM PROGRESS – versie 6.0 (2017)

Onder regie van het in 2001 opgerichte wereldwijde non-profit samenwerkingsverband Supplier Ethical Data Exchange (Sedex), is het Sedex Members Ethical Trade Audit (SMETA) toetsingskader ontwikkeld. De norm heeft als doel om ethisch en maatschappelijk verantwoord ondernemen en bijbehorende ‘best practices’ te bevorderen en verder te ontwikkelen.

In aanvulling op het Sedex initiatief ontwikkelde de Europese vereniging van merkproducenten Association des Industrie de Marque (AIM) een uitgebreidere versie van het normenkader, dat wordt aangeduid als SMETA-AIM Progress. De huidige zesde versie van deze onderling geharmoniseerde toetsingsprotocollen is sinds 2017 van kracht.

NORMINHOUD

Het SMETA toetsingskader, ook bekend als SMETA 2-Pillar, richt zich op arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, gezondheid en veiligheid en een aantal specifieke aspecten die zijn ontleend aan de Global Compact principes van de Verenigde Naties, waaronder mensenrechten, arbeidsrecht en milieu.

Het SMETA-AIM Progress toetsingskader, ook bekend als SMETA 4-Pillar, bestaat naast uitgebreidere eisen op de elementen van het SMETA toetsingskader uit een pakket van milieu-eisen en een sectie die betrekking heeft op zakelijke integriteit.

TOEPASSINGSGEBIED

De toetsingskaders van SMETA en SMETA-AIM Progress zijn van toepassing op leveranciers en producenten van consumenten artikelen, food en non-food. De methodiek heeft een generiek karakter en kan wereldwijd worden toegepast op leveranciers en producenten, ongeacht hun omvang, het aantal medewerkers of het soort product dat zij verhandelen of produceren.

BEOORDELINGSTRAJECT

Het beoordelingstraject bestaat uit een externe assessment – geen formele certificering – volgens het normenkader van SMETA of SMETA-AIM Progress en volgt een vast patroon waarbij de te beoordelen organisatie zich eerst voorbereidt via een self-assessment en een risico-inventarisatie en -evaluatie. Daarna wordt een intiële audit uit c.q. assessment uitgevoerd, gevolgd door opvolgingsaudits. De omvang en de frequentie van de opvolgingsaudits hangen af van de resultaten van de initiële audit, en kunnen 1, 2 of 3 jaar na de initiële audit plaatsvinden.

AANVULLENDE NORMEN

Een organisatie kan SMETA en SMETA-AIM Progress inzetten als op zichzelf staande toetsingskaders, maar combinaties met managementsysteemnormen zijn ook mogelijk, zoals met ISO 9001 (kwaliteit) of thema-specifieke normen.

Stuur mij meer informatie of een vrijblijvende offerte

Neem contact op